Samenwerking met Thomas a Kempis Parochie

De beide parochies blijven voorlopig nog los van elkaar bestaan. De besturen zullen elkaar wel over en weer informeren. Het bestuur van de Norbertusparochie wil eerst de afsplitsing van Harderwijk per 1 januari 2014 goed regelen en verdere invulling geven aan de besluiten, die in het kader van het gebouwenplan zijn genomen.

De beide parochiebesturen zullen wel samen het uitgebreide pastorale team faciliteren en daarover onderling afspraken maken.

Webpagina van Thomas a Kempis