Locatieraad en Pastoraatsgroep

Waar de pastoor vroeger spil was van het pastoraat in de parochie, was het lokale parochiebestuur verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het gebied van financiën en facilitaire zaken. Het bestuur schiep de voorwaarden, waarbinnen de pastoor en de pastorale werkgroepen hun werk konden uitvoeren.

Na de fusie van de zes parochies in Oostelijk-Flevoland en de Noord-Veluwe is een centraal parochiebestuur ontstaan voor de H. Norbertusparochie. Op lokaal niveau wordt dit bestuur ondersteund door de zogenaamde Locatieraad die, net als het parochiebestuur vroeger, verantwoordelijk is voor de financiën en de facilitaire zaken. Denk hierbij o.a. aan het beheren van het kerkgebouw en het invulling geven aan de Aktie Kerkbalans.

Strikt gesteld is de doelstelling van de Locatieraad de organisatie van mensen, middelen en voorzieningen ter ondersteuning van de pastorale activiteiten op een locatie van de parochie.

Omdat in de huidige organisatie het pastorale team op afstand staat, is er binnen de geloofsgemeenschap een Pastoraatsgroep waar u met uw eerste pastorale vragen terecht kunt. pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl