Vieringen onder leiding van Eigen Parochianen (VEP)

De werkgroep Vieringen onder leiding van Eigen Parochianen bestaat uit een groep parochianen (VEPpers), die door de Parochievergadering zijn aangewezen om voor te gaan in liturgische vieringen. Deze werkgroep brengt hiermee in praktijk wat de parochie in haar beleid voorstaat, namelijk de zelfwerkzaamheid van de parochianen.
Aanleiding voor het ontstaan van de VEP was in de zomer van 1977 dat de priester zich versliep. In toen ons kerkcentrum in de Rode Klif is de koster de viering improviserend begonnen, totdat de pastor arriveerde en het overnam. Pastor Martin van den Bosch heeft daarna een oproep gedaan of er parochianen waren die in noodgevallen een liturgieviering wilden leiden. Er meldden zich 9 Lelystedelingen: zij kregen diverse cursussen onder leiding van o.a. de pastors Theo van de Vossenberg, Ben Piepers, Jan Groot, Henk Jongerius. Om de opgedane kennis paraat te houden waren er 4 VEP-vieringen per jaar. De eerste viering o.l.v. de VEP was Christus Koning 1979.
De VEP is tot op de dag van vandaag steeds van grote betekenis geweest. ‘VEPpers’ gaan voor in verschillende liturgische vieringen, zoals Woord- en Communievieringen, gebedsvieringen, meditatieve vieringen, oecumenische gebedsdiensten, vieringen in de verzorgingshuizen, de ziekenzegen, uitvaarten en avondwake´s. Van werkgroepleden wordt verlangd dat zij bereid zijn zich terdege te laten toerusten door het volgen van cursussen en door het lezen van lectuur op dit terrein.
In het huishoudelijk reglement van de parochie is vastgelegd, dat een nieuw lid van de werkgroep pas dan mag voorgaan, als de parochievergadering haar goedkeuring heeft gegeven en hen zo gezonden heeft.
De VEP bestaat uit:
Willem van der Burg (1978), Lydianne Vermeulen (1991), Karin Vesterink (1997), Annemie Uitermark (1997), Jannie Rieff (2002), Ad van Kampen (2017) en Leo Simons (2010).