Oecumenische vieringen

De Lelystadse Raad van Kerken organiseert jaarlijks een viertal oecumenische vieringen.

De vieringen zijn bij toerbeurt in de Petruskerk, en de Ontmoetingskerk. Als de oecumenische viering in de Ontmoetingskerk is dan wordt er in de Petruskerk geen eigen dienst gehouden. Dit om te onderstrepen dat de parochie de oecumenische gedachte steunt.

Daarnaast wordt met kerst een oecumenische volkskerstzang georganiseerd evenals met Pasen een Paasmanifestatie met bijdragen uit verschillende kerken..