Kosters

Een belangrijke taak voor het goede verloop van vieringen is weggelegd voor de koster.
De koster zorgt er voor dat de kerk op tijd geopend is en dat alles wat nodig is voor de viering geregeld is en klaar staat. Hij is vraagbaak voor de parochianen en begeleidt hen indien nodig naar hun plaats. Hij zorgt voor de collecte en brengt en haalt kinderen van en naar de kinderwoorddienst.

Hij houdt tijdens de viering alles in het oog en verleent assistentie waar nodig.

Na de viering opruimen en controleren op iedereen de kerk verlaten heeft voordat hij de kerk afsluit.

Tevens is de koster verantwoordelijk voor de veiligheid voor, tijdens en na de viering. Hierbij moet gedacht worden aan het coördineren van evacuatie bij calamiteiten en contact met brandweer en ambulancepersoneel