Internationale vieringen

Internationaal vieren doet integreren.

De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert enkele keren per jaar een internationale viering. Onze geloofsgemeenschap kent immers veel leden die hun roots in het buitenland hebben. In deze vieringen is er vooral aandacht voor de tradities, rituelen en liederen uit hun geboortelanden. Geen viering voor “buitenlanders”. Juist niet; liever geen gescheiden vieringen maar streven naar integratie van alle gelovigen met buitenlandse roots in onze multiculturele geloofsgemeenschap. We kunnen over en weer van elkaar leren wat onze geloofsbeleving kan verrijken. Na de vieringen zijn er vele internationale hapjes die spontaan door de mensen worden meegebracht.
De vieringen worden voorbereid door een werkgroep met mensen uit verschillende landen samen met de voorganger en het internationale gelegenheidskoor. We staan open voor suggesties en voor mensen die willen meewerken aan de voorbereiding van zo’n viering. Laat het ons weten.

Werkgroep Internationale Vieringen