Uitvaart viering / overlijden

Wanneer iemand is overleden en er een uitvaartviering wordt gewenst is het goed zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het secretariaat. Er kan een uitvaartviering in de Petruskerk worden gehouden of een viering van Woord en Gebed in de aula van uitvaartcentrum Olandhorst. Onze kerk kent een rijke variatie aan vieringen om afscheid te nemen. Het streven is dat de pastor die aan de overledene de pastorale zorg heeft gegeven ook zal voorgaan in de uitvaartviering.

Van elke overledene wordt een gedachteniskruisje opgehangen achter in de kerk. De nabestaanden van de overledene krijgen een speciale uitnodiging voor de eerstvolgende viering vanĀ Allerzielen (2 november). Bij die gelegenheid wordt hen het kruisje overhandigd..