Oud Papier Actie

Een groep vrijwilligers klimt maandelijks op de vrachtwagen van HVC, die door de gemeente wordt gefaciliteerd.  Door het ophalen/inzamelen van oud papier wil Pax Christi enerzijds een positieve bijdrage leveren aan het milieubeleid van de stad en anderzijds financiële middelen verwerven voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Vrijwilligers zijn zeer welkom.
Inlichtingen bij Jos van Amesfoort, tel: 06-1849 2087.