Ledenadministratie

Van vitaal belang voor onze geloofsgemeenschap is het bijhouden van een goede ledenadministratie. Hierdoor is het mogelijk de leden van de geloofsgemeenschap te benaderen voor verschillende acties. Voorbeelden hiervan zijn kinderen die de leeftijd hebben bereikt om de eerste communie te doen of het vormsel te ontvangen. Of om groepen te attenderen op speciale vieringen en activiteiten.
Voor 1994 kreeg de ledenadministratie van de gemeentelijke basisadministratie door wanneer er veranderingen waren tgv van verhuizing geboorte, huwelijk of overlijden. Door de wet op de privacy is deze dienstverlening gestopt. Wel kan in de gemeentelijke basisadministratie worden aangegeven door een “stip” dat de gegevens mogen worden doorgegeven aan Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA). Bij SILA is bekend bij welk kerkgenootschap men behoort. Veranderingen worden dan ook door gegeven aan de RK Ledenadministratie. Deze geeft deze verandering door aan onze ledenadministratie. Onze ledenadministratie kan ook veranderingen doorgeven aan de RK Ledenadministratie. Bijvoorbeeld nieuwe parochianen of afmeldingen.
De ledenadministratie brengt wijzigingen aan in de gegevens van de ingeschreven parochianen.
Wanneer via deze weg een nieuwe parochiaan wordt gemeld, krijgt deze van de ledenadministratie een brief met de vraag of men wil deelnemen aan de geloofsgemeenschap. De ledenadministratie schrijft iemand alleen in als lid van onze geloofsgemeenschap, indien iemand dat aangeeft.
De gegevens worden alleen gebruikt binnen de geloofsgemeenschap en niet aan anderen verstrekt
Voor informatie over SILA kunt u gebruik maken van de volgende link: http://www.sila.nl/
Indien u uw gegevens verandert, stellen we het op prijs dat u uw deze doorgeeft aan het secretariaat in de Petruskerk