Gastvrouwen

De werkgroep bestaat uit 24 gastvrouwen die per toerbeurt de koffie verzorgen bij diverse gelegenheden:

  • Na de zondagsviering. Gewoonlijk wordt dat door 3 gastvrouwen gedaan.
  • 2 keer per jaar tijdens de 80-plus middag van de geloofsgemeenschap.
  • Tijdens de KBO dag.
  • Incidenteel tijdens een grote vergadering

Iedere 2 maanden wordt er een rooster opgesteld. Bij verhindering wordt er onderling geruild.