Werkgroep Kerk in de Samenleving (KESA)

Diaconie is helpen waar geen helper is. Christus was de eerste diaken en Hem zien wij als voorbeeld. Breken en delen is niet alleen liturgisch bedoeld. Het geloof moet ook handen en voeten krijgen in de praktijk en raken op basis van wederkerigheid. Het is diaconale spiritualiteit ontwikkelen bij onszelf en die uitdragen naar anderen.

Bewogen in beweging komen. De werkgroep KeSa probeert dat zo goed mogelijk te doen door de volgende doelstellingen:

Diaconie is helpen waar geen helper is. Christus was de eerste diaken en Hem zien wij als voorbeeld. Breken en delen is niet alleen liturgisch bedoeld. Het geloof moet ook handen en voeten krijgen in de praktijk en raken op basis van wederkerigheid. Het is diaconale spiritualiteit ontwikkelen bij onszelf en die uitdragen naar anderen. Bewogen in beweging komen. KeSaNoodhulp probeert dat zo goed mogelijk te doen door de volgende doelstellingen:
Kerstpakketten actie ” Je raakt aan het hart van de kerstbeleving”. Hoe kunnen we bereiken dat in de Kersttijd iedereen een beetje gelukkig is? Het antwoord is voor de werkgroep Kerk en Samenleving van de Pax Christiparochie in Lelystad de jaarlijkse kerstpakketten actie. Het gaat om de medemens, de kwetsbaren, de eenzamen, concreet te laten voelen dat we iets voor hen willen betekenen met Kerstmis. Ook om mensen, die een moeilijke tijd hebben gehad, die rouwen, die ziek zijn, die even in de put zitten. We vragen aan parochianen, die van hun bedrijven een kerstpakket ontvangen, dat af te staan. Mensen kunnen de actie ook met financiële donaties ondersteunen. Of ze brengen een tas met boodschappen. Of ze geven nonfood spullen uit hun kerstpakket. Het gaat er om, dat de parochianen iets geven, dat wij kunnen doorgeven. Wat we tekort komen wordt via aankopen aangevuld.
Tweedehands goederen: Eveneens geven en doorgeven. Via oproepen in het parochieblad en website proberen wij aan gevraagde spullen te komen. Ook bieden mensen spontaan spullen aan.

KeSa-Noodhulp kan helpen in de vorm van boodschappen. Afhankelijk van de situatie kan geld ter beschikking worden gesteld, of een krediet worden verstrekt voor zeer dringende uitgaven. Indien nodig kan doorverwezen worden naar andere instanties of contact hiermee worden opgenomen.
Overige praktische hulp Door de grootte en samenstelling van de groep qua leeftijd, kunnen wij slechts in beperkte mate hulp bieden buiten de bovengenoemde taken. Te denken valt aan hulp bij tuinen opknappen, hulp, bij een verhuizing etc.