Seniorenpastoraat

Het SENIORENPASTORAAT is in 2002 van start gegaan en is inmiddels een vast begrip geworden in onze parochie. Het SENIORENPASTORAAT bestaat uit een Werkgroep en een Bezoekgroep.

De Werkgroep bestaat uit 4 personen, maar dat zouden er wel 5 mogen zijn. De bezoekgroep bestaat uit ongeveer 20 personen, maar heeft ook altijd meer mensen nodig.

Het doel is: extra aandacht schenken aan met name de parochianen die 80 jaar en ouder zijn. (+ 175 personen).

Deze ouderen zijn niet allen meer in staat om aan de weekend-vieringen en andere activiteiten in de Petruskerk deel te nemen. Belangrijk is dat de ouderen niet uit beeld verdwijnen en dat de parochie op de hoogte blijft van hun wensen en behoeften.

Taken van de Werkgroep: zij deelt de wijken in t.b.v. de bezoekers; organiseert

2 x per jaar een contactavond voor alle bezoekers; is aanspreekpunt ter ondersteuning van de bezoekgroep; organiseert 2 x per jaar een ontmoetingsmiddag voor de senioren, welke begint met een eucharistieviering; houdt de adressenlijst up to date; maakt kerstkaarten en attentie/ correspondentiekaarten.

Hiernaast onderhoudt zij contact met de Werkgroepen voor Persoonlijk Pastoraat en Ziekenbezoek. Het bezoekwerk onderscheidt zich van elkaar, maar heeft veel raakvlakken. Goede communicatie met deze groepen en de pastores voor diaconie en bezoekwerk is van belang.

Taken Bezoekgroep: minimaal 2x per jaar de 80plussers bezoeken om hen uit te nodigen voor de ontmoetingsmiddag en eventueel een aandachtsgesprekje; het wordt op prijs gesteld aanwezig te zijn op de ontmoetingsmiddag voor senioren; aan verjaardagen en bijzondere gedenkdagen wordt aandacht besteed middels een kaartje, bloemetje of bezoekje; met Kerst wordt een kerstkaart/kerstwens gestuurd of bezorgd; t.b.v. onderling contact en ter ondersteuning is het wenselijk om 2x per jaar deel te nemen aan de contactavond voor de bezoekers.

Informatie: Wil je mee doen of meer weten?

Bel het secretariaat van de Petruskerk (elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur). Telefoon: 0320 250010.