Persoonlijk pastoraat

De Werkgroep Persoonlijk Pastoraat bestaat uit vier vrijwilligers en heeft als doel zorg te dragen voor en aandacht te geven aan med parochianen. Er wordt meestal op verzoek een bezoek gebracht, waarbij er een luisterend oor is, of een gesprek over wat hun bezig houdt ten aanzien van de kerk en het geloof. Ook wordt er samen gebeden en een verhaal uit de bijbel of een gedicht gelezen. Aanleiding van een bezoek is vaak het verlies van een dierbare of wanneer iemand zich alleen voelt.

Een ander aandachtspunt is de gemeenschappelijke ziekenzalving. Deze wordt eenmaal per jaar gehouden in de kerk of in één van de verzorgingshuizen. Parochianen, die in een kwetsbare fase van hun leven door ouderdom of ziekte zijn gekomen, worden in de gelegenheid gesteld in een gemeenschappelijke viering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Zij kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat of bij de vertegenwoordiger van de kerk in het verzorgingshuis. Ieder die zich heeft aangemeld wordt bezocht door een vrijwilliger van het persoonlijk pastoraat. Bij dat bezoek kunnen er vragen worden gesteld over de ziekenzalving. Het sacrament wordt toegediend door een priester in een eucharistieviering, waarbij partner, kinderen en familie aanwezig kunnen zijn. Op deze manier ervaart men de kracht van verbondenheid als gelovigen met elkaar in Christus en als een bemoediging voor de toekomst.
Ook wordt er medewerking verleend bij de Allerzielenviering op 2 november. Er wordt een gedachtenistafel opgesteld met daarop alle gedachteniskruisjes. Daarnaast wordt de familie, die het afgelopen jaar afscheid heeft genomen van een dierbare, persoonlijk uitgenodigd. In deze viering gedenken we onze doden met symbolen. We noemen de namen van hen die dit jaar gestorven zijn. Er is voor de viering gelegenheid de namen van eerder overleden familieleden en vrienden op te schrijven, die in een mand op de gedachtenistafel wordt gezet. We branden lichtjes van hoop, van eeuwig licht en verrijzenis. Na de viering worden de gedachteniskruisjes overhandigd.
Ten slotte organiseert de werkgroep bijeenkomsten over rouwverwerking. De vrijwilligers verzamelen de namen van de nabestaande van de overledene, waarbij de uitvaart vanuit de Pax Christi geloofsgemeenschap heeft plaatsgevonden. De nabestaande wordt per brief uitgenodigd. Deze brief wordt persoonlijk opgehaald en gevraagd of er behoefte is aan deze bijeenkomst. Bij voldoende deelname wordt er in vijf middagen met lotgenoten gesproken over hun omgang met het verlies van hun dierbare. De groep bestaat uit ongeveer 5 á 6 personen.

Cor Gaasenbeek
Riet Hammega
Yvonne ten Hag
Isa Roijmans
Bonita Klinge

Wanneer u in een situatie verkeerd waarin behoefte is aan een pastoraal gesprek, kan een beroep worden gedaan op een pastor of de werkgroep persoonlijk pastoraat. U kunt zich hiervoor (laten) aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantoortijden krijgt u aanwijzingen via het antwoordapparaat op het parochiesecretariaat.