Verbinding van diaconie met de zondagviering.

Naar meer verbinding van diaconie met de zondagviering.

Wij willen dit op meer manieren gestalte geven n.l.:

Diaconie is een wezenlijk onderdeel van ons geloven. Wij willen dit in onze geloofsgemeenschap graag onderstrepen door in de zondagsviering diaconie meer aandacht te geven. Nu het geloof in de samenleving naar het persoonlijk domein is verbannen, heeft ons vieren bovendien meer dan ooit de samenhang met het dagelijks leven nodig, wil het aansprekend en uitnodigend zijn.

  1. Af en toe een thematische viering waarbij een diaconiewerkgroep centraal staat (bv. IDO-zondag); bij voorkeur op een zondag met een op diaconie gericht evangelie. Deze vieringen vullen we samen met de betrokken werkgroep in.
  2. In elke zondagviering  (voorlopig 1x/2 weken) aandacht voor diaconie.  In het welkomstwoord wordt kort een relevante diaconale actualiteit aangestipt waarop later een voorbede en bij de zending een boodschap tot diaconaal handelen wordt gericht.
  3. Een goede afstemming van de bestemming van de tweede collecte op de lezingen en de gekozen diaconale actualiteit.
  4. Na de viering samen koffie drinken en daarbij  “omzien naar elkaar” Werkgroep Pax Diaconaal NB