Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)

Stichting IDO is de koepelorganisatie boven 4 werkstichtingen. In die werkstichtingen vindt de opvang en/of hulpverlening plaats. De werkstichtingen zijn: Inloophuis Waterwijk, Inloophuis de Open Veste, Interkerkelijke Schuldhulpverlening Lelystad en voedselbank de Korenaar.

Deze vormen ieder weer een afzonderlijke stichting met een eigen stichtingsbestuur. De stichting heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is samengesteld uit afgevaardigden van de deelnemende kerken, de voorzitters van de 4 werkstichtingen en de leden van het dagelijks bestuur.

Taken van het IDO: Het IDO treedt namens de werkstichtingen op als gesprekspartner met overheidsinstanties, met name de gemeente Lelystad en het MDF/CBI. Het IDO verzorgt de contacten met de instanties die geld verstrekken voor het werk en doet de aanvragen daarvoor.

De deelnemende kerken zijn: Protestantse gemeente Lelystad, Hervormde Gemeente Lelystad, Pax Christi Parochie, Evangelische kerk De Pijler Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtbron,Christelijk gereformeerde kerk Het Anker, Nederlands gereformeerde kerk, Baptistengemeente Lelystad

Voor meer informatie www.stichting-ido.nl