Inloophuis

Het Inloophuis in de Waterwijk bestaat sinds 1990. In die jaren formuleerde het bestuur de doelstelling als volgt:

“Het in stand houden en drijven van een gastvrije ruimte voor de bewoners van de Waterwijk; een ontmoetingsplaats creëren, waar een sfeer van vertrouwdheid heerst teneinde de sociale contacten binnen de wijk te bevorderen, een betere integratie van de bewoners te bereiken, vraagbaak te zijn en te verwijzen bij hulpvragen.De stichting tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van het pand: Oostzeestraat 11 in Lelystad.”

We zijn nu achttien jaar verder. Inmiddels beslaat het Inloophuis drie aaneengesloten panden, t.w. Oostzeestraat 7, 9, en 11. Dit was nodig geworden door het grote aantal bezoekers dat we mochten ontvangen.

Vijf jaar geleden vierden we ons koperen bestaan tegelijk met de opening van het tweede huis: Oostzeestraat 9

De doelstelling is onverkort dezelfde gebleven, alleen noemen we het nu presentie, aandachtige aanwezigheid, zonder voorwaarden vooraf.

Contactgegevens:
Openingstijden: Elke middag om 12.30 uur is er gelegenheid om  voor een klein bedrag een warme maaltijd te nuttigen.
Tel 0320-252450