Bezoekgroep Penitentiare Inrichting (PIL)

Elke zondag gaat een groep vrijwilligers, afkomstig van verschillende kerkelijke richtingen, naar de Penitentiaire Inrichting Lelystad (PIL) om daar samen met de gedetineerden de kerkdienst bij te wonen. Maar ook voor en na de viering hebben zij contact me elkaar.

Op deze manier willen deze vrijwilligers, als vertegenwoordigers van ‘de samenleving’, eraan meewerken dat de gedetineerden zich minder buiten de maatschappij voelen staan. Bovendien functioneert de werkgroep als een brug tussen de PIL en de kerkgenootschappen van Lelystad.

Wij werken met een groot aantal vrijwilligers en worden d.m.v. een rooster ingedeeld voor een aantal zondagen per kwartaal. Wanneer je bent ingeroosterd moet je op zondagmorgen 8.30 uur aanwezig zijn bij de ingang van de PIL. Je wordt daar door de dienstdoende voorganger opgehaald en naar het dienstencentrum gebracht. Daar zetten we koffie, thee, etc. klaar voor na de dienst. Om 9.30 uur begint de eerste dienst, die door gemiddeld 30 a 40 mannen bezocht wordt. In deze diensten gebeurt altijd wel wat onverwachts, wat het ook spannend maakt. Ook is er bijna altijd muziek bij wat soms hartverwarmend is. Na de dienst is er voor de gedetineerden gelegenheid een gesprek te hebben met de vrijwilligers. Dit gaat altijd in een ongedwongen sfeer. Om 10.30 uur is er een 2e dienst. Sommige gedetineerden nemen je volledig in vertrouwen en vertellen zo hun hele, levensgeschiedenis.

Informatie: I. Roijmans.