Eerste Communie

Mogen wij ons even voorstellen?

De werkgroep Eerste Communie Lelystad bestaat uit

Rianne en Jan Knook, Martijn van Stee en Jacqueline de Winter

De werkgroep Eerste Communie begeleidt kinderen en hun ouders/verzorgers die samen met ons op weg willen gaan naar de Eerste Heilige Communie. De werkgroep wil de kinderen laten ervaren dat het leuk is om samen in de kerk bezig te zijn met het geloof en de voorbereiding op dit grote feest.

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool of die 8 jaar en ouder zijn en die in de parochie zijn ingeschreven zijn van harte welkom! Hun ouders en of verzorgers krijgen rond oktober/november een uitnodiging voor een informatieavond. Heeft u geen uitnodiging ontvangen kunt u het kind aanmelden bij de EHC Werkgroep via: eerstecommunie.lelystad@parochienorbertus.nl

Het is belangrijk dat uw kind gedoopt is voor het ontvangen van de eerste Heilige Communie. Mocht u kind nog gedoopt moeten worden vermeld u dit dan bij aanmelding van uw kind. U zult dan nog apart bericht krijgen over de voorbereiding op de doop van uw kind.

In januari gaan wij van start en zal het project doorlopen tot aan de dag van de communie. Verspreid over de maanden zijn er 2 ouderavonden op dinsdag en voor de kinderen 6 bijeenkomsten op zondag tijdens de kerkdienst.

Naast deze dagen zijn er nog een aantal momenten waarop wij met uw kind bezig zijn in het kader van het project.

Door samen te praten en samen te werken proberen wij voor de kinderen een duidelijk beeld te scheppen wat nu eigenlijk de Eerste Communie inhoudt. Van de ouders verwachten wij dat u actief deelneemt aan de ouderavonden zodat u inzicht heeft in wat wij op de zondagen aan uw kind(eren) leren en u samen met uw kind in gesprek komt over het geloof. Dit betekent dat gedurende de voorbereidingen wij van u een kleine inspanning verwachten. Een kleine moeite een groot plezier.

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij de EHC-Werkgroep

Kosten; €30,00 per kind. Te voldoen bij de informatieavond.

Vriendelijke groet,

Rianne, Jan, Martijn en Jacqueline (Werkgroep Eerste Communie)