Nieuws Lelystad

Palmpasen stok maken

Uitnodiging voor alle kinderen!

Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een Palmpasen stok te maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve bezigheden.
Iedereen is van harte welkom!
We willen wel vragen of de ouders/ verzorgers erbij kunnen blijven om te helpen want het blijkt toch soms wel een lastig klusje voor de kinderen 

Wanneer: Zaterdag 13-04-2019
Hoe laat: 14.00 uur tot 15.30 uur (kerk open v/a 13.45 uur)
Waar: In de Petruskerk
Kosten: Geen

Zelf mee te nemen:
• Thuis een kruis maken van 2 latjes (60cm bij 40cm)
• Versiering voor de stokken (crêpepapier, iets lekkers om eraan te hangen zoals bijvoorbeeld schuimpjes chocolade eieren met een touwtje etc.)
• 12 Dop-pinda’s als symbool voor de discipelen van Jezus
• 30 Rozijntjes als symbool voor de zilverstukken die Judas kreeg voor het verraden van Jezus
• Mandarijn als symbool voor de spons die in de zure wijn was gedoopt om Jezus van te laten drinken
• Paasei (met een touwtje) als symbool voor nieuw leven (Het opstaan uit de dood)
• Broodhaantje voor de haan die 3x kraaide toen Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende.
• Schaar
• Plakband
• Een grote Naald en Draad/Wol

Op zondag 14 april om 11.00 uur is het Palmpasen, dan kunnen de kinderen met hun Palmpasen stok in processie door de kerk lopen. Dit is dan een zeer feestelijk geheel.

We hopen dat vele kinderen gezellig naar de kerk komen!

De werkgroepen Kinderwoorddienst,Catechese en Eerste Heilige Communie

Parochieavond Lelystad

Beste mede parochianen,

Het is tijd, de hoogstnodige tijd dat wij als parochianen binnen onze Norbertusparochie met elkaar bespreken hoe wij de toekomst tegemoet gaan en wel op:

Dinsdagavond 23 april om 20.00u in de Petruskerk

We moeten een weg zien te vinden om ook over 10 jaar nog steeds met plezier en naar tevredenheid een geloofsgemeenschap te kunnen zijn. Een geloofsgemeenschap waarin parochianen zich thuis voelen en  waarvoor vrijwilligers en pastores zich met genoegen inzetten.

Daarom hebben locatieraden, pastoraatsgroepen, bestuur en pastoraal team de handen ineen geslagen en per geloofsgemeenschap een avond ingepland.

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie is uniek. Voor de toekomst willen wij dit vasthouden en voortzetten.

Wat vinden wij belangrijk?

Hoe kunnen wij dit vorm geven?

Wat hebben wij daarvoor nodig?

Antwoorden zijn nodig om een levende en dynamische geloofsgemeenschap te blijven.

Een gemeenschap met een uitstraling die mensen aantrekt.

Uw inbreng daarbij is heel belangrijk!

Programma.

19.30 -20.00u    ontvangst met koffie/thee

20.00 uur          verwelkoming en openingsgebed

20.10 uur          presentatie parochiebestuur

20.30 uur          discussie in kleinere groepen

21.30 uur          terugkoppeling uit de groepen en trekken van een paar conclusies

22.00 uur          sluiting

Na de sluiting is gelegenheid om nog wat na te praten.

Samen aan tafel maaltijden

KIK

Op weg naar Pasen toe worden er 6 Samen aan Tafel Maaltijden georganiseerd op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd. Er wordt -sober- voor je gekookt. Zelf hoef je alleen een diep bord en bestek mee te nemen.

De 40dagentijd-projecten van Kerk-in-Actie en Vastenactie staan centraal in deze maaltijdvieringen, die worden gehouden in de:

– Petruskerk (Botter 39-05) op 08 maart, 22 maart en 05 april;
– Ontmoetingskerk (Schor 4) op 15 maart, 29 maart en 12 april.

De kerk is open vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur en eindigt rond 19:00 uur. Voor de laatste maaltijd op 12 april nemen we allemaal wat eten -zonder vlees- mee om te delen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de projecten gevraagd.
Aanmelden kan elke week tot en met de donderdagavond bij Ria Damen, telnr. 253852 en Willie Oosterheerd, telnr. 220402.

Jij bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden
Bert Oosterheerd en Ria Damen Vastenactie

Kerkbalans 2018 en 2019

Het is weer januari en dan komen we als alle jaren bij u thuis langs voor de actie Kerkbalans. We hopen dat u ruimhartig uw toezegging wilt doen. Daarmee steunt u ons werk en houden we het pastoraat veelomvattend en de Petruskerk in conditie.

Onze inkomsten bestaan uit de opbrengst van Kerkbalans en collectes. Verheugend is dat we in 2018 in totaal iets meer hebben binnengekregen dan het jaar ervoor. Het is weliswaar een erg geringe verhoging van minder dan 0,1% (van 110.228 naar 110.300 euro), maar het is gelukkig geen achteruitgang. Na de tamelijk grote sprong van 2016 naar 2017 zetten we opwaartse trend dus een klein beetje verder door. Hopelijk zijn we in staat om in het komende jaar een grotere stap omhoog te doen.

Per onderdeel is wat nog meer te zien. De actie Kerkbalans 2018 zelf was helaas ongeveer 1.200 euro lager dan in 2017. En dat terwijl in 2017 we een belangrijk deel van de teruggang uit de jaren ervoor, teniet hebben gedaan. Die opwaartse trend hebben we dus niet vast kunnen houden. Hopelijk gaat dat met actie die nu voor de deur staat de lijn weer omhoog.

De collectes tijdens de vieringen geven een ander, positiever beeld. De opbrengst voor eigen kerk blijft op het niveau van vorig jaar en dat is t.o.v. diverse jaren ervoor best goed. Nog mooier is evenwel de ontwikkeling in de opbrengst voor derden. Dat zijn collectes voor diverse goede doelen die wij afdragen aan derden. Zoals de Vastenactie voor het project op Sri Lanka, of de collectes tijdens de evenementen in het kader van 50 jaar Pax Christi, waar o.a. de rommelmarkt deel van uitmaakte. En zo zijn er nog een aantal door het jaar heen geweest. Die collectes komen uit op een totaal dat in de recente jaren nog niet zo hoog is geweest.

Al met al zijn de inkomsten voor ons zelf (Kerkbalans en collectes eigen kerk) met 1.245 euro gedaald, maar de collectes voor derden met nagenoeg evenveel gestegen. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor steun.

Namens de Locatieraad, Hans Luiten

KB1819opbr

KB1819coll

Oproep van de voedselbank Lelystad

In 2018 hebben we als voedselbank 7 winkelacties gehouden, waarbij we in totaal
tussen de 500 en 600 volle kratten lang houdbare voedingsproducten hebben
opgehaald. Een onmisbare aanvulling op alle voedsel wat we van elders krijgen.
We hebben dat gedaan met een relatief kleine groep vrijwilligers.

Ook in 2019 kunnen we weer winkelacties houden bij (alfabetisch)
AH Boswijk, AH Kempenaar en AH Voorhof, Deen Warande,Jumbo Jol, PLUS

Aan de supermarkten ligt het niet; we zouden bij enkelen best wel vaker terecht kunnen dan nu het geval is.
Bij AH Kempenaar kunnen we bv 3 acties houden.

Waarom deze oproep?
Voor elke winkelactie zijn er minimaal 12 vrijwilligers nodig, maar we proberen het met 18 te doen. Als we 8 winkelacties houden, betekent dat dat er tussen de 96 en 144 vrijwilligers nodig zijn in 2019.
Om dat elke keer met hetzelfde groepje vrijwilligers te doen, is een te zware belasting.

Wanneer zijn de acties?
Als indicatie kunnen we zeggen: 2e helft maart; voor Pasen; half mei; half juni; begin september; begin november; half december (2) Wegens vakanties slaan we juli en augustus over.
De acties zijn in de regel op vrijdag en zaterdag tussen ong. 10.30 en 18.00 uur, verdeeld over 3 ploegen van 3 vrijwilligers; elke ploeg 2,5 uur

Welke taken zijn er te doen bij een winkelactie?
– We delen flyers uit met product suggesties. Daar zien veel vrijwilligers tegen op. Dat geeft niet; er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers (flyeraars) die het wel leuk vinden om te doen.
– Onze “kraam” in de winkel aanvullen, folders uit boodschappenmandjes halen voor hergebruik; producten overpakken in kratten; hand en span diensten dus.
– Producten in ontvangst nemen. Na de kassa’s staat u dan met een herkenbare winkelkar waar de winkelende klanten het product wat ze gekocht en afgerekend hebben, aan ons geven.
Met name voor het in ontvangst nemen van product en de hand en spandiensten, hebben we vrijwilligers nodig.

OPROEP: Als u een keer een paar uur wilt helpen, dan vragen we u dit aan te geven in een e-mail bericht aan vbkorenaar@gmail.com, met als onderwerp
“JA, IK DOE WEL EEN KEER MEE IN 2019 “

Ongeveer 2 weken voor we een actie houden, krijgt u dan een mailtje met de vraag of u aan die actie meedoet, en welke voorkeur voor welk tijdstip en dag u heeft. Als u dan aangeeft dat u kunt, dan wordt u ingedeeld.
Het zou geweldig zijn als we zoveel positieve respons van u krijgen dat we tenminste 8 winkelacties in 2019 kunnen houden. We hebben de producten hard nodig voor ons groeiende aantal klanten. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Coördinatoren winkelacties: Wim Noppers en Kees van Arendonk
Voedselbanken. NL, Lelystad stichting de “Korenaar”. Wigstraat 2, 8223 EG Lelystad
vbkorenaar@gmail.com
www.voedselbanklelystad.nl

Evaluatie 50 jaar Pax Christi

Evaluatie 50 jaar Pax Christi
Met het Jeugduitje van zaterdag 7 juli is het programma van 50 jaar Pax Christi voltooid. Daarmee kunnen we het jubileumjaar dan ook daadwerkelijk afsluiten. De bladen van de slingerplant in de Voorzaal (waarover straks meer) is nu helemaal veranderd van groene bladeren naar fotocollages. En wij hebben recent als Evenementencommissie – voorlopig – onze laatste bijeenkomst gehad. Daarin hebben we het jubileumjaar geëvalueerd. Hieronder volgen enkele punten die wij als hoogtepunten hebben ervaren. Ook kwamen enkele zaken naar voren waarvan wij vonden dat ze minder uit de verf zijn gekomen.

Als positief werden genoemd:
– Bovenaan het lijstje staat het resultaat van onze goed-doel-acties. De rommelmarkt, waar voor een groot bedrag vele artikelen van eigenaar zijn verwisseld had als klapper de verloting van de Paaskaars. Op zich stemde die opbrengst ons al tevreden, maar de inzamelingen van de KBO en de collecte tijdens de Jubileumviering verhoogden het bedrag aanzienlijk. Bovendien waren er enkele donaties die uiteindelijk de het eindresultaat op 2.343,94 euro deden uitkomen. Door deze opbrengst kunnen ongeveer 15 kinderen, die thuis mantelzorgers zijn, extra naar een zomerkamp. Fantastisch!
– Bijzonder geslaagd is het voornemen om alle groepen in het programma te betrekken: jong en oud, vrijwilligers en niet-vrijwilligers, oude en nieuwe Nederlanders, leken en niet-leken, zij die hielden van zang en zij die over een serieus onderwerp geïnformeerd wilden worden, enz. ……
– Op de Vrijwilligersavond kijken velen met plezier terug. De hoofdbestandsdelen waren het maken en ten gehore brengen van rake limericks over ons kerkelijk leven, het met z’n allen zingen van een huldebetoon aan onszelf en voor ieder een Pax Christiroos. We hoorden iemand zeggen: “Als de vrijwilligers zich nu nog niet gewaardeerd voelen, weten we het niet meer!”
– De Top2000, erg origineel bij een toch eenvoudige opzet. Ook werkte het heel goed dat de voorgangers wekenlang aandacht hadden voor de door hen gekozen liederen.
– De Jubileumviering op 7 januari als eigenlijke hoogtepunt van het hele feestjaar. Voorgangers Hans Boogers en Willem van de Burg verwoorden bekwaam hetgeen iedereen heel graag wilden horen. De verrassende Willibrordus-onderscheiding van Willem maakte het feest compleet. Na viering werd het officiële deel stijlvol opgeluisterd door feestelijke en hartverwarmende speeches van Ina Adema namens de gemeente Lelystad en door Frédérique Molendijk namens het Norbertusbestuur.
– Op alles terugkijkend, ook de niet genoemde evenementen, is opmerkelijk dat we geen moment een probleem hebben gehad met de logistieke invulling. Dat was echt wel iets waar we ons in het begin zorgen over maakten. Vele dames en heren waren beschikbaar als gastvrouw of –heer, jongeren hielden volop mee om hapjes rond te delen, net als dat er hulpgrage handen te over waren om het interieur van de kerk aan te passen en later weer op te ruimen. Het liep allemaal gesmeerd.
In de wetenschap dat er alleen hoogtepunten kunnen zijn bij de aanwezigheid van mindere momenten – tussen twee bergtoppen ligt ook een dal – zijn de volgende punten aan te geven als leermomenten. Waar het de volgende keer wellicht beter kan.
– Het was niet gemakkelijk om de parochianen te informeren over wat er komen gaat. De slingerplant in de Voorzaal (zie foto) was bedoeld als een aanduiding van de nog komende activiteiten en tevens een vastlegging van de feestmomenten die geweest zijn. Tot op laatst merkte we dat het leeuwendeel van de goegemeente het niet als zodanig begrepen heeft.
– De Maxi-galerie leverde slechts een beperkt aantal inzendingen op. Die waren overigens wel van hoge kwaliteit. Dan geldt maar weer: “Niet het vele is goed, maar het goede is veel!”
– Helaas zijn we niet in staat gebleken een reünie te organiseren. Zelfs met de extra inzet van velen was de belangstelling van oud-leden teleurstellend. Dat had verschillende oorzaken, denken wij. Allereerst was het lastig om hen die Lelystad verlaten hebben, weer op te sporen. Daarnaast waren onder hen velen die door ouderdom of ziekte niet in staat waren te komen. En ook was het voor diversen zo lang geleden dat “Pax Christi” een beetje uit hun geheugen was verdwenen. Daarom is uiteindelijk besloten de oud-leden die wel interesse hadden getoond uit te nodigen voor de Jubileumviering van 7 januari.
– Jammer dat de muzikale ondersteuning van de Seniorenviering door een harpiste in eerste instantie niet mogelijk bleek. De viering zelf was overigens wel geslaagd, mede door de inbreng van pastor Theo van der Sman. In de navolgende Seniorenviering heeft de harpiste alsnog haar muziek ten gehore kunnen brengen.
– In de Internationale viering, die op zich zelf heel bijzonder was door het optreden van een Balinese danseres, kwam het thema “50 jaar Pax Christi” niet echt uit de verf. Het was overigens de laatste keer dat pater Jean-Pierre bij ons voorging in een Internationale viering.
Een nadrukkelijk en gemeend verzoek van ons aan u is dat u ook eens rustig nadenkt over hetgeen we de afgelopen jaar allemaal hebben meegemaakt, hoe dat bij u is overgekomen en wat u ervan hebt gevonden. Als u dat ons zou laten weten, dan zijn we u zeer erkentelijk. U kunt uw reactie sturen naar: evenementen@parochienorbertus.nl. Bij voorbaat hartelijk dank.
Wij, als Evenementencommissie, hopen dat het op deze wijze memoreren van ons 50 jaar bestaan, heeft bijgedragen aan meer verbondenheid binnen onze geloofsgemeenschap en dat wij die belangrijke eigenschap nog gedurende lengte van jaren kunnen vasthouden. In ieder geval tot 1 januari 2028, wanneer we ons 60 jarig jubileum gaan vieren.

De EvenementencommissieVoorzaal

Givt in Lelystad

Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben is er goed nieuws. Het is nu mogelijk om met uw smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heeft u wel de Givt-app nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download. Het blijft natuurlijk mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met uw smartphone kan u altijd contant geld geven aan de collecte.

Wilt u meer weten over Givt, bezoek dan de website www.givtapp.net of bekijk www.facebook.com/Givtapp

Maar ook andere instellingen maken van Givt gebruik. Kijk maar eens op www.givtapp.net/waar/

  

 

Givt_Pax

Pax Christi Buitenkapel

De Pax Christi Buitenkapel kan dag en nacht een plekje zijn waar u in stilte kunt bidden, nadenken, bezinnen of mediteren.