Nieuws Lelystad

Het NEVA-ensemble komt weer naar Lelystad

In tegenstelling tot wat in De Oversteek staat, zal op zondag 16 december het NEVA-ensemble uit Petersburg de viering in Lelystad muzikaal ondersteunen, en niet het Kleinkoor, zoals vermeld.

Het, bij velen reeds bekende NEVA-ensemble, bestaat uit twee zangeressen, drie zangers en een pianiste. Zij zingen liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Tot enkele jaren geleden waren ze jaarlijks bij ons te gast tijdens hun tournee door Nederland. In die tijd gaven ze een avondvullend concert ten gehore. Nu zingen ze tijdens de viering van zondag 16 december 2018. Voor hen die destijds veel plezier aan hen beleefd hebben, zal het een welkome hernieuwing van de kennismaking zijn. Zij die hen nog niet hebben horen zingen, zullen het ervaren als een bijzondere aanvulling van de zondagse eredienst. Na afloop zal een toegift van enkele liederen ten gehore worden gebracht. Een deurcollecte zal u de gelegenheid geven uw waardering financieel uit te drukken.

Deze viering zal tevens de laatste zijn waarbij pastoraal werkster Evelien Reeuwijk in onze geloofsgemeenschap zal voorgaan. Zoals bekend zal ze onze parochie gaan verlaten.

Namens de locatieraad: Hans Luiten.

Neva

Evaluatie 50 jaar Pax Christi

Evaluatie 50 jaar Pax Christi
Met het Jeugduitje van zaterdag 7 juli is het programma van 50 jaar Pax Christi voltooid. Daarmee kunnen we het jubileumjaar dan ook daadwerkelijk afsluiten. De bladen van de slingerplant in de Voorzaal (waarover straks meer) is nu helemaal veranderd van groene bladeren naar fotocollages. En wij hebben recent als Evenementencommissie – voorlopig – onze laatste bijeenkomst gehad. Daarin hebben we het jubileumjaar geëvalueerd. Hieronder volgen enkele punten die wij als hoogtepunten hebben ervaren. Ook kwamen enkele zaken naar voren waarvan wij vonden dat ze minder uit de verf zijn gekomen.

Als positief werden genoemd:
– Bovenaan het lijstje staat het resultaat van onze goed-doel-acties. De rommelmarkt, waar voor een groot bedrag vele artikelen van eigenaar zijn verwisseld had als klapper de verloting van de Paaskaars. Op zich stemde die opbrengst ons al tevreden, maar de inzamelingen van de KBO en de collecte tijdens de Jubileumviering verhoogden het bedrag aanzienlijk. Bovendien waren er enkele donaties die uiteindelijk de het eindresultaat op 2.343,94 euro deden uitkomen. Door deze opbrengst kunnen ongeveer 15 kinderen, die thuis mantelzorgers zijn, extra naar een zomerkamp. Fantastisch!
– Bijzonder geslaagd is het voornemen om alle groepen in het programma te betrekken: jong en oud, vrijwilligers en niet-vrijwilligers, oude en nieuwe Nederlanders, leken en niet-leken, zij die hielden van zang en zij die over een serieus onderwerp geïnformeerd wilden worden, enz. ……
– Op de Vrijwilligersavond kijken velen met plezier terug. De hoofdbestandsdelen waren het maken en ten gehore brengen van rake limericks over ons kerkelijk leven, het met z’n allen zingen van een huldebetoon aan onszelf en voor ieder een Pax Christiroos. We hoorden iemand zeggen: “Als de vrijwilligers zich nu nog niet gewaardeerd voelen, weten we het niet meer!”
– De Top2000, erg origineel bij een toch eenvoudige opzet. Ook werkte het heel goed dat de voorgangers wekenlang aandacht hadden voor de door hen gekozen liederen.
– De Jubileumviering op 7 januari als eigenlijke hoogtepunt van het hele feestjaar. Voorgangers Hans Boogers en Willem van de Burg verwoorden bekwaam hetgeen iedereen heel graag wilden horen. De verrassende Willibrordus-onderscheiding van Willem maakte het feest compleet. Na viering werd het officiële deel stijlvol opgeluisterd door feestelijke en hartverwarmende speeches van Ina Adema namens de gemeente Lelystad en door Frédérique Molendijk namens het Norbertusbestuur.
– Op alles terugkijkend, ook de niet genoemde evenementen, is opmerkelijk dat we geen moment een probleem hebben gehad met de logistieke invulling. Dat was echt wel iets waar we ons in het begin zorgen over maakten. Vele dames en heren waren beschikbaar als gastvrouw of –heer, jongeren hielden volop mee om hapjes rond te delen, net als dat er hulpgrage handen te over waren om het interieur van de kerk aan te passen en later weer op te ruimen. Het liep allemaal gesmeerd.
In de wetenschap dat er alleen hoogtepunten kunnen zijn bij de aanwezigheid van mindere momenten – tussen twee bergtoppen ligt ook een dal – zijn de volgende punten aan te geven als leermomenten. Waar het de volgende keer wellicht beter kan.
– Het was niet gemakkelijk om de parochianen te informeren over wat er komen gaat. De slingerplant in de Voorzaal (zie foto) was bedoeld als een aanduiding van de nog komende activiteiten en tevens een vastlegging van de feestmomenten die geweest zijn. Tot op laatst merkte we dat het leeuwendeel van de goegemeente het niet als zodanig begrepen heeft.
– De Maxi-galerie leverde slechts een beperkt aantal inzendingen op. Die waren overigens wel van hoge kwaliteit. Dan geldt maar weer: “Niet het vele is goed, maar het goede is veel!”
– Helaas zijn we niet in staat gebleken een reünie te organiseren. Zelfs met de extra inzet van velen was de belangstelling van oud-leden teleurstellend. Dat had verschillende oorzaken, denken wij. Allereerst was het lastig om hen die Lelystad verlaten hebben, weer op te sporen. Daarnaast waren onder hen velen die door ouderdom of ziekte niet in staat waren te komen. En ook was het voor diversen zo lang geleden dat “Pax Christi” een beetje uit hun geheugen was verdwenen. Daarom is uiteindelijk besloten de oud-leden die wel interesse hadden getoond uit te nodigen voor de Jubileumviering van 7 januari.
– Jammer dat de muzikale ondersteuning van de Seniorenviering door een harpiste in eerste instantie niet mogelijk bleek. De viering zelf was overigens wel geslaagd, mede door de inbreng van pastor Theo van der Sman. In de navolgende Seniorenviering heeft de harpiste alsnog haar muziek ten gehore kunnen brengen.
– In de Internationale viering, die op zich zelf heel bijzonder was door het optreden van een Balinese danseres, kwam het thema “50 jaar Pax Christi” niet echt uit de verf. Het was overigens de laatste keer dat pater Jean-Pierre bij ons voorging in een Internationale viering.
Een nadrukkelijk en gemeend verzoek van ons aan u is dat u ook eens rustig nadenkt over hetgeen we de afgelopen jaar allemaal hebben meegemaakt, hoe dat bij u is overgekomen en wat u ervan hebt gevonden. Als u dat ons zou laten weten, dan zijn we u zeer erkentelijk. U kunt uw reactie sturen naar: evenementen@parochienorbertus.nl. Bij voorbaat hartelijk dank.
Wij, als Evenementencommissie, hopen dat het op deze wijze memoreren van ons 50 jaar bestaan, heeft bijgedragen aan meer verbondenheid binnen onze geloofsgemeenschap en dat wij die belangrijke eigenschap nog gedurende lengte van jaren kunnen vasthouden. In ieder geval tot 1 januari 2028, wanneer we ons 60 jarig jubileum gaan vieren.

De EvenementencommissieVoorzaal

Givt in Lelystad

Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben is er goed nieuws. Het is nu mogelijk om met uw smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heeft u wel de Givt-app nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download. Het blijft natuurlijk mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met uw smartphone kan u altijd contant geld geven aan de collecte.

Wilt u meer weten over Givt, bezoek dan de website www.givtapp.net of bekijk www.facebook.com/Givtapp

Maar ook andere instellingen maken van Givt gebruik. Kijk maar eens op www.givtapp.net/waar/

  

 

Givt_Pax

Whatsapp

WhatsApp in de parochie 

Als eerste start Pax Christi geloofsgemeenschap Lelystad: aanmelden kan via whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl wie volgt?
(Later wellicht direct via het telefoonnummer van de beheerders)

  1. Doel

Het doel van de WhatsApp groep Pax Christi is om personen die zich verbonden voelen met de geloofsgemeenschap met elkaar te verbinden en communicatie te vergemakkelijken.Zoals bij veel zaken in het leven is het handig om wat regels te hanteren.

  1. Gekeuvel 

Gebruik de groep waarvoor hij is bedoeld. De groep is gestart als informatievoorziening richting parochieanen. Als er behoeft is om ander soortige groepen op te richten is dat bespreekbaar. Dus geen zaken die niets met het groepsonderwerp te maken hebben bezigen. In principe geen reacties geven dan uiterst noodzakelijke. In het uiterste geval kunt u de beheerders rechtstreeks berichten en zij kunnen dan besluiten een aanvullend bericht te sturen.

  1. Bilateraal

Niet één-op-één in de groep. Net zoals het in de fysieke wereld storend is als twee mensen zich in de groep afzonderen en smoezen, is dat op WhatsApp ook zo. Dus: geen bilateraaltjes in de groep, graag.

  1. Beheer van de groep

U kunt zich aanmelden via whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl hij/zij voegt u toe in de groep die u aangeeft. We starten met de 1e groep, “Pax Christi – Lelystad”
Als een beheerder u heeft toegevoegd  aan een appgroep, hebt u uiteraard het recht deze groep ook weer te verlaten. Stuur een afsluitend ­berichtje (‘Ik verlaat de groep. Met eventueel een korte verklaring’) en verlaat de groep.

  1. Emoticons

Wees bij zakelijk gebruik en gebruik geen emoticons, die symbooltjes kunnen ook tot verwarring leiden.

  1. Stil

Wordt het heel druk en gezellig in de appgroep, dan hoort u voortdurend berichtjes binnenkomen. Als dat u stoort, is het handig om te weten dat u elke appgroep apart op ‘stil’ kunt zetten.

  1. Profielfoto

Bedenk dat een profielfoto van uw hond of baby prima is maar bedenk dat die foto ook prijkt in elke groep waarvoor u hetzelfde account gebruikt.

  1. Juiste groep

Instinker: plaats uw bericht in de juiste groep. De fout is sneller gemaakt dan bij e-mail of sms.

Gebaseerd op een artikel uit Elsevier nummer 28, 11 juli 2015

WhatsApp Flyer

 

Pax Christi Buitenkapel

De Pax Christi Buitenkapel kan dag en nacht een plekje zijn waar u in stilte kunt bidden, nadenken, bezinnen of mediteren.

 

Beveiligd: Marktplaats (Lelystad)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken