Kerkbalans Lelystad

181113_Kerkbalans_wordpressbanner_v1animated

De teller is weer gereset en na het inlezen van de bankafschriften tot en met 31 december 2018 is het resultaat van 2018: Totaal verwacht : €84.028,52 Totaal ontvangen: €87.012,75

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.81.460€51.810€binnengekomen (1-6-2019)64%

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email* (u ontvangt een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Termijn bedrag in euro (verplicht) - Indien u "De Oversteek" in de brievenbus of digitaal wil ontvangen dan dient de bijdrage minimaal €25 te zijn

IBAN-Rekeningnummer (verplicht) - graag invullen zoals het voorbeeld

Afwijkende tenaamstelling (optioneel)

Kies uw gewenste termijn (verplicht)

Kies de gewenste maand bij een jaarbetaling

Vragen en opmerkingen (optioneel)

Door aan te vinken geeft u de budgethouder van de Pax Christi geloofsgemeenschap toestemming het bovenstaande (bedrag) van uw rekening (IBANnummer) en (te naamstelling) per (termijn) af te schrijven. Daarnaast informeren wij u dat wij het bedrag waarvoor u ons heeft gemachtigd, steeds zullen afschrijven op de 25e van de maand.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U ontvangt een kopie van het ingevulde formulier.

Aanvullend kunt u contact opnemen met de afzonderlijke budgethouder van Lelystad.