‘PASE’ duurt langer dan twee dagen!

Her en der smeult nog een  paasvuur. Een toeschouwer van zo’n spektakel zegt dat dit vuur voor hem veel betekent. Het is een teken van verbondenheid met zijn dorpsgenoten. Het is nu derde Paasdag. De paasdagen zijn voorbij, maar gelovig gezien, verlaten we de Paasdagen nog niet. We leven nu in de dagen van Pasen. We begonnen met de periode voor Pasen. Dit weekend vierden we het hoogfeest met Pasen.

Voor Pasen 

Even terug. Op de voorkant van de folder  staat met grote letters PASEN BIJ…  Aan de binnenkant krijgt de lezer(es)  allemaal lekkere producten voorgeschoteld. De reclamemakers weten wel raad met Pasen. Met het oproepen van warme gevoelens en sentimenten.

De woorden ‘Pasen bij’ …. raken een snaar in ons. Geniet van de Paasdagen. De woorden ‘Pasen bij’’ roepen ook de reactie op, dat Pasen nogal kan verschillen. Het zijn twee woorden, waarmee we alle kanten opkunnen. Pasen bij de buren. Pasen bij de ongelovigen. Pasen bij andersdenkenden.  Pasen bij oma.  Pasen tijdens de Passion in Den Haag. Wij voelen ons niet meer ver-bonden door één traditie. Pasen is niet één verhaal meer. In de tijd voor Pasen vragen we ons af wat we met Pasen zullen gaan doen. We doen onze eigen ding in de loop van  Pasen.

Met Pasen

Na de Paaswake en de vroege Paasbijeenkomst op de begraafplaats ga ik naar de woord- en communieviering op Eerste Paasdag. Tijdens deze vieringen kantelen  onze gebeden en onze rituelen. De vrouwen en de leerlingen bij zijn graf zetten ons op een nieuw spoor. Zij worden bewogen en bezield. Hij is – als – de Levende te midden van ons.

Als we durven zeggen, dat Hij leeft, dan bedoelen we ook dat hij leeft in ons  (KERK en LEVEN 20 april 2011 Bisdom Hasselt België). De glorie van het opgestane lichaam is niet een vergeestelijking of vergoddelijking. We zien het, we horen het en we geloven het. In het volste vertrouwen dus dat deze Mens  in ons leeft. De opstanding is geen terugkeer naar oude leventje. Zijn verschijning heeft de gedaante van aan- en afwezig zijn. Wat niet gezien kan worden, maar wat niettemin schijnt als een Licht. Jezus gaat ons weer voor.

Waarachtig klinkt  de  stem van de predikant  op de begraafplaats als hij zegt: “Jezus Christus is echt waar op-gestaan”. Jezus gaat ons voor in leven, lijden,  sterven en doorleven.  Alles loopt uit in Pasen. Het leven van Jezus de Christus loopt uit op Nieuw Leven.

Van Pasen

In de liturgie rond Pasen is een nieuwe gedachte ge-rezen. Voorheen spraken we steeds over de eerste  en tweede zondag na Pasen. We spreken nu liever van de zondagen van Pasen.

De betekenis van Pasen gaat diep door ons leven en kan dagelijks in ons leven gebeuren.  De betekenis van Pasen laat zich niet helemaal in woorden vatten. Ik probeer het hier.

Op de zorgboerderij “Het Paradij”  komen elke werkdag jongeren en volwassenen hun taken en klusjes doen. De een zorgt voor de konijnen, een ander werkt in de bloemen en weer een ander is druk in de weer bij de  paarden. Alles moet netjes gebeuren. Vooral bij de dieren, maar ook bij de groenten.

Op een dag komt er bezoek voor de boerderij. Iedereen doet heel erg zijn of haar best om alles er mooi uit te laten zien. Ze zitten met elkaar te praten en dan zegt iemand: “Ik wil iets vragen over de naam van de zorgboerderij. Jullie noemen hem  “Het Paradij”. Dat is toch niet goed. Dat heet toch het Paradijs  Met een ‘s’  erachter”. Waarop  de eigenaar zegt;  “Nee, dat doen we juist niet.  De letter ‘s‘ ontbreekt. Kijk maar hier om je heen.

Al deze mensen hier hebben ook iets niet. Zij missen wat.  “Het Paradij” mist ook wat. Daarom hoort het goed bij elkaar”.

Een zalig Pasen

Voor mij is dit een klein, maar groots beeld voor Pasen. We geloven en vertrouwen helemaal op Jezus, de Verrezene.  We geloven hoe volledig en volmaakt mens Hij is. Echter als we zo om ons heen kijken, dan zie je toch allemaal mensen met hun zwakke kanten. We zijn niet als Jezus. Gaan we voortaan ons volle Pasen en onze volle Paasdagen ook maar bescheiden en kleiner houden?

En wensen we elkaar liever  “Een Zalig Pase”.

Ben Roest, Pastoraal Werker

Reacties zijn gesloten.