Parochieavond Lelystad

Beste mede parochianen,

Het is tijd, de hoogstnodige tijd dat wij als parochianen binnen onze Norbertusparochie met elkaar bespreken hoe wij de toekomst tegemoet gaan en wel op:

Dinsdagavond 23 april om 20.00u in de Petruskerk

We moeten een weg zien te vinden om ook over 10 jaar nog steeds met plezier en naar tevredenheid een geloofsgemeenschap te kunnen zijn. Een geloofsgemeenschap waarin parochianen zich thuis voelen en  waarvoor vrijwilligers en pastores zich met genoegen inzetten.

Daarom hebben locatieraden, pastoraatsgroepen, bestuur en pastoraal team de handen ineen geslagen en per geloofsgemeenschap een avond ingepland.

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie is uniek. Voor de toekomst willen wij dit vasthouden en voortzetten.

Wat vinden wij belangrijk?

Hoe kunnen wij dit vorm geven?

Wat hebben wij daarvoor nodig?

Antwoorden zijn nodig om een levende en dynamische geloofsgemeenschap te blijven.

Een gemeenschap met een uitstraling die mensen aantrekt.

Uw inbreng daarbij is heel belangrijk!

Programma.

19.30 -20.00u    ontvangst met koffie/thee

20.00 uur          verwelkoming en openingsgebed

20.10 uur          presentatie parochiebestuur

20.30 uur          discussie in kleinere groepen

21.30 uur          terugkoppeling uit de groepen en trekken van een paar conclusies

22.00 uur          sluiting

Na de sluiting is gelegenheid om nog wat na te praten.

Reacties zijn gesloten.