Oproep van de voedselbank Lelystad

In 2018 hebben we als voedselbank 7 winkelacties gehouden, waarbij we in totaal
tussen de 500 en 600 volle kratten lang houdbare voedingsproducten hebben
opgehaald. Een onmisbare aanvulling op alle voedsel wat we van elders krijgen.
We hebben dat gedaan met een relatief kleine groep vrijwilligers.

Ook in 2019 kunnen we weer winkelacties houden bij (alfabetisch)
AH Boswijk, AH Kempenaar en AH Voorhof, Deen Warande,Jumbo Jol, PLUS

Aan de supermarkten ligt het niet; we zouden bij enkelen best wel vaker terecht kunnen dan nu het geval is.
Bij AH Kempenaar kunnen we bv 3 acties houden.

Waarom deze oproep?
Voor elke winkelactie zijn er minimaal 12 vrijwilligers nodig, maar we proberen het met 18 te doen. Als we 8 winkelacties houden, betekent dat dat er tussen de 96 en 144 vrijwilligers nodig zijn in 2019.
Om dat elke keer met hetzelfde groepje vrijwilligers te doen, is een te zware belasting.

Wanneer zijn de acties?
Als indicatie kunnen we zeggen: 2e helft maart; voor Pasen; half mei; half juni; begin september; begin november; half december (2) Wegens vakanties slaan we juli en augustus over.
De acties zijn in de regel op vrijdag en zaterdag tussen ong. 10.30 en 18.00 uur, verdeeld over 3 ploegen van 3 vrijwilligers; elke ploeg 2,5 uur

Welke taken zijn er te doen bij een winkelactie?
– We delen flyers uit met product suggesties. Daar zien veel vrijwilligers tegen op. Dat geeft niet; er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers (flyeraars) die het wel leuk vinden om te doen.
– Onze “kraam” in de winkel aanvullen, folders uit boodschappenmandjes halen voor hergebruik; producten overpakken in kratten; hand en span diensten dus.
– Producten in ontvangst nemen. Na de kassa’s staat u dan met een herkenbare winkelkar waar de winkelende klanten het product wat ze gekocht en afgerekend hebben, aan ons geven.
Met name voor het in ontvangst nemen van product en de hand en spandiensten, hebben we vrijwilligers nodig.

OPROEP: Als u een keer een paar uur wilt helpen, dan vragen we u dit aan te geven in een e-mail bericht aan vbkorenaar@gmail.com, met als onderwerp
“JA, IK DOE WEL EEN KEER MEE IN 2019 “

Ongeveer 2 weken voor we een actie houden, krijgt u dan een mailtje met de vraag of u aan die actie meedoet, en welke voorkeur voor welk tijdstip en dag u heeft. Als u dan aangeeft dat u kunt, dan wordt u ingedeeld.
Het zou geweldig zijn als we zoveel positieve respons van u krijgen dat we tenminste 8 winkelacties in 2019 kunnen houden. We hebben de producten hard nodig voor ons groeiende aantal klanten. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Coördinatoren winkelacties: Wim Noppers en Kees van Arendonk
Voedselbanken. NL, Lelystad stichting de “Korenaar”. Wigstraat 2, 8223 EG Lelystad
vbkorenaar@gmail.com
www.voedselbanklelystad.nl

Reacties zijn gesloten.