Oproep paus Franciscus 27 oktober om vrede in de wereld

Eeuwige God van vrede en barmhartigheid, U hebt ons geschapen

naar Uw Beeld en Gelijkenis.

Uw vrede en Barmhartigheid in deze wereld wordt opnieuw met voeten getreden.

Met groot vertrouwen en vol hoop brengen wij onze zorgen en verdriet bij U vanwege het oorlogsgeweld in het heilig Land. Het Land waar Uw Zoon en onze Heer de wereld heeft laten zien en horen wat ware Vrede en Barmhartig vermag.

Wij bidden U, wil toch horen onze smeekbede om duurzame vrede in en rond Israël.

(maar ook in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden)

Ontvang in uw Liefde allen die door het oorlogsgeweld zijn omgekomen en schenkt troost aan allen die nu moeten leven met verdriet om het gemis van een dierbare. Zend uw Geest van inzicht en wijsheid over de leiders van de volken, dat een einde komt aan oorlog en geweld. Heer, verhoor ons gebed.

Reacties zijn gesloten.