Omzien naar elkaar

Beste allemaal,

In verband met de ontstane situatie ten gevolge de uitbraak van het Coronavirus, nu ook in Nederland, doen wij bij deze ook een dringend beroep op jullie.

Via de media worden we voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ingrijpende maatregelen. Het wordt steeds meer voelbaar.

Ook in onze kerken heeft dit al tot ingrijpende beslissingen geleid. De Nederlandse bisschoppen hebben in aansluiting op het overheidsbeleid besloten de vieringen voor de komende weken en nu ook alle vieringen vanaf Palmzondag tot en met Tweede Paasdag op te schorten om zo nadere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Best heel ingrijpend allemaal.

Als pastoraal team en drie besturen werken we in deze nauw met elkaar samen om zo goed mogelijk in te spelen op de voortdurend veranderende situatie.

Uiteraard volgen we overheids- en bisdombeleid, maar dat neemt niet weg dat we ook in de huidige situatie zo dicht mogelijk bij onze geloofsgemeenschappen willen blijven staan. Juist nu alle vieringen wegvallen en daarmee ook de zo gewaardeerde onderlinge sociale contacten, dreigen met name oudere parochianen alleen te komen staan.

Gelukkig zijn er nog wel de Eucharistievieringen op zondag op de televisie.

Het pastorale team doet uiteraard wat het kan om daar waar nodig de pastorale zorg te verlenen. Daarnaast willen wij jullie vragen om in deze periode extra aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie in jullie geloofsgemeenschap. Heel veel gebeurt er natuurlijk al heel spontaan, maar wellicht is het ook goed om vanuit de locatieraad de contacten in deze moeilijke periode bewust te co√∂rdineren, te stimuleren via e-mailverkeer en telefonische contacten.  Dit vooral om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip raakt.

Naast de bestaande websites roepen we jullie daarom op om e-mailbestanden aan te leggen of te optimaliseren waarlangs parochianen direct en goed op de hoogte kunnen worden gehouden. Daarnaast kunnen er eventueel telefooncirkels worden gevormd, kringen van mensen die elkaar bellen om naar elkaar te informeren en elkaar  waar nodig de helpende hand te bieden, zodat er veel persoonlijk contact blijft bestaan ook nu we er beter aan doen om wat minder bij elkaar over de vloer te komen.

Samen moeten we proberen deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen. De drie besturen hebben besloten om een klein tijdelijk dagelijks bestuur in het leven te roepen, bestaan de uit een bestuurder uit ieder parochiebestuur. Samen met de pastoor onderhouden zij dagelijks contact en nemen beslissingen die noodzakelijk zijn.

Met hartelijke groet,

Namens het pastoraal team en de drie besturen:
Pastoor Ton Huitink
Peter Dekker – Parochie H. Norbertus
Jeroen Goosen – Parochie Thomas a Kempis
Theo Leferink – Parochie H. Christoffel

Reacties zijn gesloten.