Noveen voor Pinksteren

De ouderen onder ons herinneren het zich nog wel. Negen dagen voor Pinksteren werd er gebeden. De noveenkaars, die negen dagen achtereen brandt hoorde daarbij. Deze kaars is nog wel te vinden in kerken waar veel kaarsen worden aangestoken bij Maria of in kapelletjes langs de weg in Twente of Zuid Nederland.

Een noveen, van het Latijnse woord ‘novena’ dat ‘negen’ betekent, is een gebed, dat bij negen opeenvolgende dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de heilige Schrift, in de Handelingen van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen met Maria, de moeder van de Heer, ‘eensgezind bleven vol-harden in het gebed’, tot aan de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest. Ook werden wel novenen gehouden voor een goede afloop van een operatie, genezing van ziekte, enz. Je kunt dit alleen doen, in de beslotenheid van je eigen huis, maar ook samen met anderen, thuis of in de kerk. Die negen dagen voor Pinksteren zijn een uitgelezen tijd om te bidden voor de komst, de troost en de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de advents-weken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, in de veertigdagentijd naar de verrezen Christus, het leven dat de dood overwint, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest.
Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest. Katholieken noemen het een Pinksternoveen, evangelische gemeenten noemen het een tiendaagse gebedsactie.

Het is een mooie voorbereiding op Pinksteren, het feest dat een beetje achteraan komt. Een beetje ondergesneeuwd door Kerst en Pasen, maar zeker niet minder belangrijk, want we worden door de kracht van Gods Geest uitgezonden om Zijn woord te laten klinken in de wereld. Met woord en daad!

Het traditionele gebed dat hierbij vaak gebeden wordt, is als volgt:
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:
God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.   Amen.

Wat de apostelen bij de komst van de Heilige Geest ervoeren, maken ook wij mee in ons eigen leven. Ons bestaan zal worden herschapen, héél gemaakt tot nieuw verstaan en vervuld worden van Gods Geest.

Anne-Marie Swater, Emeritus Pastoraal Werker

Reacties zijn gesloten.