NorbertusTour Ton Huitink

Op 5 juli heeft pastoor Huitink samen met twee bestuursleden en een lid van de redactie van de Oversteek een kennismakingstour langs onze geloofsgemeenschappen gemaakt. Net als bij de Tour De France kende deze tour ook meerdere etappes; met Swifterbant als begin- en eindpunt. Achtereenvolgens werden bezocht Swifterbant, Dronten, Biddinghuizen, Elburg, Nunspeet, Lelystad en weer terug naar Swifterbant.

De kennismaking werkte twee kanten op. Pastoor Huitink maakte kennis met actieve parochianen in de geloofsgemeenschappen en werd wegwijs gemaakt in het gebouw en de geloofsgemeenschap maakte kennis met de nieuwe pastoor. Bij iedere geloofsgemeenschap is stil gestaan bij de vraag waar wil je je de komende jaren hard voor maken, waar wordt je warm van en ook de vraag wat zijn de zorgpunten? Op iedere locatie is het bezoek met foto’s vastgelegd. Zie ook de bijgevoegde foto’s.

Namens het parochiebestuur: Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Locatieraad-en pastoraatsgroep ggWillibrord
NorbertourHuitink-1Een ruime delegatie van 11 parochianen uit onze geloofsgemeenschap ontving en heette onze nieuwe pastoor Ton Huitink van harte welkom op onze locatie. Na een vlotte rondleiding door de Hoeksteen was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie vragen aan elkaar te stellen. Het mes sneed aan 2 kanten: Door deze ontmoeting hebben we elkaar een beetje beter leren kennen en hebben we van elkaar een beeld gekregen waar we staan. We hopen dat pastoor Huitink zich snel thuis gaat voelen bij ons in de polder en hopen op een fijne vruchtbare samenwerking

 

Biddinghuizen
NorbertourHuitink-2Op donderdag 5 juli mocht een afvaardiging van Locatieraad en Pastoraatsgroep onze nieuwe pastoor welkom heten. In het korte tijdsbestek dat hij bij ons was bezochten we ons kerkcentrum en vertelden we over ons kerkgebouw en onze geloofsgemeenschap. We hopen op korte termijn hem opnieuw te ontmoeten om nader met elkaar kennis te kunnen maken.

 

 

 

Geloofsgemeenschap van de H. Franciscus.
NorbertourHuitink-3Donderdag 6 Juli bracht een delegatie van het bestuur onder leiding van Frederique Molendijk een bezoek aan onze twee locaties. Er werd begonnen in Elburg waar bleek dat Ton Huitink al direct enige bekenden ontmoette. Er waren een aantal medeparochianen en in de bekende kring, zoals na de zondagse viering, werden diverse onderwerpen besproken. De pastoor was daarover erg duidelijk en gaf aan het samenstellen van de roosters een vrijwel onmogelijke zaak was. Het was een open goed gesprek. Voor het vertrek naar Nunspeet werd nog even een groepsfoto gemaakt. In Nunspeet werd de delegatie ontvangen door Truus Bus, Henk Bindels en de familie Kok , die de pastoor ook kenden omdat hij voor de moeder van Marijke de uitvaart heeft verzorgd. Er werd aandacht geschonken aan de geschiedenis van de kerk, de samenwerking met de PKN “de Ontmoeting” en de andere kerken. Ton ontving het boekje “Katholieken in Nunspeet en Elburg”. De beide bijeenkomsten verliepen in een uitstekende sfeer. Wij spreken het vertrouwen uit dat we met pastoor Ton Huitink een prima samenwerking

NorbertourHuitink-4

 

 

 

 

Pax Christi geloofsgemeenschap
NorbertourHuitink-5Op donderdagmiddag ontvingen we pastoor Ton Huitink voor een kennismaking met de Pax Christi geloofsgemeenschap. Hij was vergezeld door vertegenwoordigers van het bestuur. Omdat hij al een vergadering heeft gehad in de Petruskerk, was het niet nodig hem door het gebouw rond te leiden en konden we ons concentreren op het gesprek. Dat hield in dat de pastoor in het kort vertelde van zijn levensloop en vervolgens ons de gelegenheid gaf om in te gaan op de karakteristieken van onze geloofsgemeenschap. Onze veelkleurige en breed samengestelde gemeenschap brengt met zich mee dat er veel ruimte moet zijn voor verschillende vormen van geloofsbeleving. Samen met een relatief grote aanwas van parochianen door geboortes en de komst van nieuwe Nederlanders maakt dat wij optimistisch zijn over de toekomst. Zorgpunten zijn vooral de bezetting van verscheidene werkgroepen. Enkele zijn zelfs ter ziele, zoals TOV en MOV. Naar aanleiding daarvan ging het gesprek verder over de vraag waar de pastoor prioriteit aan gaat geven. De toerusting van leken en de diaconie zullen zeker aandacht krijgen, maar zijn aandacht gaat eerst en vooral uit naar de liturgie. Daarnaast wil hij ook pastoraal bezig zijn en daarom veel in contact willen komen met de parochianen, vooral die zijn aandacht echt nodig hebben. Tenslotte hebben we onze teleurstelling geuit dat de pastoor zich niet eerder dan na half september zal presenteren in een zondagse viering. Desgevraagd heeft hij zich bereid verklaard om mee te werken aan een eerdere kennismaking met een bredere groep van parochianen, al dan niet gecombineerd met een extra ingelaste viering. Hiermee kwam een einde aan een nuttige en plezierige kennismaking, waardoor we het vertrouwen hebben in een goede samenwerking in de toekomst. Aldus vertegenwoordigers van de Pastoraatgroep, de VEPpers en de Locatieraad van dePax Christi geloofsgemeenschap

Reacties zijn gesloten.