Kerkdienst gemist?

De vieringen in de Ludgeruskerk kunt u ook thuis volgen, of vanaf bijvoorbeeld een vakantieadres. Deze service is niet alleen voor parochianen beschikbaar, maar voor iedereen die belangstelling heeft in onze geloofsgemeenschap. In de kerk is een systeem aanwezig dat het mogelijk maakt om de vieringen via het internet beschikbaar te stellen.

Alle reguliere vieringen zijn live te volgen, maar ook op een later moment te beluisteren. Dit zijn de viering midden in de week, de zaterdagavondviering en de viering op zondagochtend.  Tot drie maanden terug kunt u ze herbeluisteren.

Bijzondere vieringen zijn meestal ook direct te beluisteren. In incidentele gevallen worden hier ook de opnames van bewaard. Het uitzendtijdstip moet dan vooraf  bekend zijn bij de beheerder van het systeem. Ook moet er geen bezwaar zijn tegen uitzending van de betrokkenen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om mee te luisteren.

1.      Internet

Indien u beschikt over een computer met internetaansluiting, dan heeft u enkel nog een mediaspeler nodig. De mediaspeler is een computerprogramma dat geschikt is om geluidsopnames af te spelen. Meestal is dit standaard aanwezig op de computer. De opnames zijn vrij te beluisteren.

2.      Lucasontvanger

Beschikt u niet over een computer met internet, dan is het toch mogelijk om thuis mee te luisteren met de vieringen. De parochie kan u een ontvanger beschikbaar stellen die aangesloten wordt op een bestaande telefoonaansluiting.

Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Eenmalig betaalt u € 25 borg. Daarnaast bent u een maandelijkse bijdrage verschuldigd van € 7,50. De borg krijgt u terug als de ontvanger weer wordt ingeleverd.

Deze service is alleen beschikbaar voor de leden van de Ludgerus geloofsgemeenschap.  Via het secretariaat kunt u nadere informatie opvragen en zich aanmelden.

De Lucasontvanger wordt bij u thuis geplaatst en aangesloten. De bediening is zeer eenvoudig, maar u krijgt een uitvoerige uitleg.

3.      Podcast

Een podcast is een manier om geluidsbestanden (MP3) beschikbaar te stellen via internet. De bestanden kunt u vervolgens downloaden en beluisteren via uw mediaspeler. Deze service is alleen mogelijk van vieringen die zijn opgenomen. Er zijn speciale computerprogramma’s om u op de podcast van de Ludgeruskerk te abonneren. Deze kunt u veelal gratis downloaden van het internet.

Juice Receiver en Apple iTunes zijn een tweetal voorbeelden. Installeer het gekozen programma en kopieer de RSS-feed. Dit is een verwijzing op het internet, herkenbaar aan een knop met de benaming RSS op een internetpagina.

Wilt u meer weten over wat een podcast en RSS is, vul deze begrippen dan in de zoekmachine van uw internetprogramma.

Waar vind je de uitzendingen?

Er is een website waar van veel geloofsgemeenschappen de uitzendingen te vinden zijn. Ook de Ludgeruskerk vindt u daar. Ga naar kerkdienstgemist.nl. In de getoonde kaart klikt u op de provincie Flevoland. Vervolgens klikt u op de link van de plaats Dronten. U krijgt een overzicht te zien van de kerken die deze service bieden. Daar staat de Ludgeruskerk bij.

Vindt er op dat moment een uitzending plaats, dan herkent u dit aan een afbeelding waar de vermelding “Live” in staat. De link naar de kerkpagina is groen.

Is er geen directe uitzending, dan kunt u toch doorklikken. U heeft dan de mogelijkheid om een opname te beluisteren van een eerder opgenomen viering of u kunt zich abonneren op de RSS-feed.

Wilt u direct naar de uitzending en opnames van de Ludgeruskerk, klik dan op Kerkdienstgemist Ludgeruskerk of voor de podcast op de RSS-verwijzing .

Ondersteuning

De beschikbaarheid van de uitzendingen en/of opnames kan niet worden gegarandeerd. De parochie kan daar op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

De kwaliteit van de uitzending en/of opname is onder meer afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Vanwege de kosten en om het gebruik via Lucasontvangers en oudere computers mogelijk te maken, is er gekozen voor een beperkte bandbreedte.

Parochianen die gebruik maken van een Lucasontvanger kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de parochie.

De parochie kan geen informatie geven over het gebruik van de computer en de benodigde programma’s. Wilt u daar het secretariaat niet mee belasten. Bij vragen of problemen, vraag het aan een familielid, kennis of goede buur.