MOV: Vastenactie 2019 over Water

De vastentijd is traditioneel een periode van soberheid en bezinning. Bezinning op onze wijze van leven, op ons leven in relatie tot dat van anderen, op onze inzet voor een rechtvaardiger wereld, op onze omgang met Gods schepping. Een tijd om te minderen voor een ander! Een deel van onze welvaart, onze tijd en aandacht kunnen we dan delen met mensen die onze steun hard nodig hebben. De vastenactie is een goede mogelijkheid om de solidariteit met onze medemensen die het minder goed hebben tot uiting te brengen.
mov2019
Dit jaar deelname aan landelijke vastenactie.

Afgelopen jaar hebben we onze vastenactie gericht op het werk van Theo van der Sman in Sri Lanka. Dit was een zogenaamd ‘eigen project’ waaraan de bisschoppelijke vastenactie 30% bijdroeg. Voorwaarde is dat zo’n project maximaal 3 jaar mag lopen en men zich daarna weer op de landelijke projecten moet richten. Omdat de Christoffelparochie dit project ook in 2016 en 2017 voerde moeten we onze vastenactie 2019 dus op de landelijke vastenactie afstemmen. En de landelijke actie draait volledig om water, om projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.

Schoon water verandert alles!

Wij staan er nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. Ongeveer 840 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon water. 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen om schoon water te bereiken. 80% van de ziektes in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt door verontreinigd water. Wereldwijd wordt de helft van de ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die ziek zijn door vies water. In de landen onder de Sahara besteden mensen (vooral vrouwen en meisjes) jaarlijks 40 miljard dagen aan het halen van water. Deze cijfers zijn nauwelijks te bevatten. Schoon water dichtbij betekent meer tijd voor schoolgang of meewerken aan een gezinsinkomen, maar ook een betere gezondheid van de bevolking en dus minder kindersterfte en ziekteverzuim, meer veiligheid voor vrouwen en kinderen, meer economische ontwikkeling. Kortom schoon water heeft grote invloed op het leven van mensen; schoon water dichtbij verandert alles!

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie werkt wereldwijd mee aan het oplossen van waterproblemen in gemeenschappen. Ze steunen projecten die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen, opslagtanks, sanitaire voorzieningen maar ook voor watercomités die de nieuwe waterbronnen gaan beheren. Er zijn projecten in verschillende landen. De gezamenlijke MOV’s zullen één van deze projecten kiezen om ons als Norbertusparochie voor in te zetten. In de volgende Oversteek leest u daar meer over.

Sobere maaltijd.

Op woensdag 3 april organiseert de MOV groep een sobere maaltijd. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.30 uur in de Ludgeruskerk te Dronten. Tijdens deze maaltijd wordt er ook uitleg gegeven over het project door iemand van de Bisschoppelijke Vastenactie. Bent u van plan aan de sobere maaltijd deel te nemen dan graag via Carina Dijkhof (0321 339537) of mailto:secretariaat@parochienorbertus.nl aanmelden!

Ben ten Hag Namens de gezamenlijke MOV’s

Reacties zijn gesloten.