MOV: Vastenactie

VastenactieMOV Vastenactie2018

MOV: Vastenactie voor uitbreiding St Jozefschool in Sri Lanka succesvol

Onze vastenactie was dit jaar, samen met die van de Christoffelparochie en de Thomas á Kempisparochie, gericht op de uitbreiding van de St Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka. Deze school is één van de vele projecten van de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS), de stichting waar em. pastoor van der Sman mee verbonden is en waarvoor hij ca. 3 keer per jaar naar Sri Lanka gaat. Zijn stichting zet zich in op vele manieren in voor hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka.

Aan collecten en giften is er €23.273 bijeengebracht waarvan bijna €6000 door de Norbertusparochie. Met de bijdrage van de landelijke Vastenactie is de totale opbrengst €28.883. Een groot succes want dat is €2573 meer dan de geraamde bouwkosten voor het nieuwe schoolgebouw. Met de landelijke Vastenactie is afgesproken dat dit extraatje zal worden besteed aan meubilair en speelwerktuigen voor de nieuwe school. Graag willen we iedereen danken voor zijn/haar bijdrage.

In Juni is father Ajith (zie foto), die in Sri Lanka het werk van de stichting HAS behartigt, op bezoek geweest bij em. pastoor van der Sman. De betrokken MOV’ers van de drie parochies hebben father Ajith ontmoet en met hem en pastor van der Sman de vastenactie geëvalueerd en de besteding van het extra geld besproken. Deze zomer wil Father Ajith beginnen met de bouw van de nieuwe accommodatie. We zullen u via het parochieblad op de hoogte houden en de vorderingen van het project volgen.

In het nieuwe gebouw zullen voorzieningen komen waar de 45 kinderen van de St. Josephschool allerlei praktische en huishoudelijke vaardigheden leren, met als doel dat zij zich in de toekomst, naar hun individuele mogelijkheden, een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Dit gebeurt vooral buiten schooltijd zodat het gebouw onder schooltijd gebruikt kan worden voor de opvang van kleuters met een beperking. De kinderen worden liefdevol begeleid en krijgen onderricht van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstand, een Pakistaans/Sri Lankaanse congregatie.

Parochie H. Norbertus, Ben ten Hag
Parochie Thomas a Kempis, Fokke van Dalen en Henk Tacken
Parochie H. Christoffel, Jacqueline van den Hengel

MIVA-collecte voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.

Zondag 26 augustus vindt de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.

Uren lopen

Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. “Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. “Vervoer is echt ons grootste probleem”: vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Twee auto’s nodig

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. Gezamenlijke MOV’s Norbertusparochie

Reacties zijn gesloten.