MOV VastenActie

Uitbreiding St Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka

In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen dat wij dit jaar met de drie samenwerkende parochies gezamenlijk een Eigen Doel ondersteunen met Vastenactie. We bundelen onze krachten en hopen tijdens de Vastentijd een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het vastenactieproject van Em. pastoor van der Sman in Sri Lanka nl. uitbreiding van de St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen. Op deze school kunnen 45 kinderen verblijven. Deze school biedt hen een thuis en zij krijgen speciaal onderwijs. Het doel waarvoor wij ons gaan inzetten betreft een nieuw te bouwen accommodatie op het terrein van de school. Deze accommodatie is nodig om de kinderen van de St. Josephschool allerlei praktische, huishoudelijke en creatieve vaardigheden te kunnen leren, zodat zij in de toekomst, naar ieders individuele mogelijkheid een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Daar deze activiteit buitenschools is, zal het gebouw onder schooltijd gebruikt worden voor de opvang voor peuters/kleuters en kinderen met een beperking uit de regio.
Kosten €24310 Het bedrag waarop deze investering is begroot is € 24310. We hopen samen met u een bijdrage op te kunnen halen van € 18.700. Daarover krijgen we van Vastenactie dan een bijdrage van 30 % dat is € 5610. Totaal hopen wij gezamenlijk met alle 17 geloofsgemeenschappen van de drie samenwerkende parochies een bedrag van € 24310 te kunnen bijdragen om dit mooie project te kunnen realiseren. Hoe kunt u bijdragen? In de Norbertusparochie kunt u bijdragen aan Vastenactie via de collectes voor dit project in de vastentijd. Daarnaast kunt u een bijdrage overmaken op de bankrekening van geloofsgemeenschap.
Locatie Biddinghuizen
NL19 INGB 0006 234 256
Locatie Nunspeet
NL03 RABO 0347 505 120
Locatie Dronten
NL46 RABO 0112 500 021
Locatie Lelystad
NL35 RABO 0348 172 583
Locatie Swifterbant
NL72 RABO 0112 502 075
Bij alle nummers geldt: t.n.v. Parochie H. Norbertus Dronten onder vermelding van project Theo van der Sman. De budgethouders zorgen dan dat het overgemaakte geld op de juiste plek terecht komt. De stichting HAS en de kerk heeft een ANBI erkenning waardoor de giften (deels) aftrekbaar zijn van de belasting
Bij voorbaat hartelijk dank en alvast een Zalig Pasen gewenst.
H. Norbertusparochie, Ben ten Hag tel. 0320-222851
Thomas a Kempisparochie, Henk Tacken en Fokke van Dalen
H. Christoffelparochie, Jacqueline van den Hengel, tel. 0527-231466

 

De huidige St Josephschool
vastenactie2018-d

Reacties zijn gesloten.