Misintenties aflezen

Regeling voor het centraal aflezen van misintenties
Lelystad – 31 maart 2020

Sinds enkele weken kunnen de vieringen in de lokale gemeenschappen geen doorgang vinden. Wel is er iedere dag een Eucharistieviering in de O.L. Vrouw Basiliek te Zwolle die via het internet kan worden meebeleefd.

Het pastoraal team wil de gelegenheid bieden aan de parochianen van alle lokale gemeenschappen om iedere week misintenties op te geven voor de Eucharistievieringen. Aangezien het aantal misintenties groot kan zijn, hebben wij gekozen voor de volgende regeling.

Opgeven van misintenties
Parochianen kunnen gedurende de week misintenties opgeven bij hun eigen locaties, zoals zij dat voor de Coronacrisis gewend waren. Ook het stipendium kan in de eigen locatie worden voldaan. Het secretariaat van de locatie kan tot uiterlijk vrijdagmorgen 11.00 uur de lijst met misintenties doorgeven aan het centrale secretariaat in Dronten/Zwolle/Steenwijk. De centrale secretariaten verzamelen de misintenties en geven die op vrijdagmiddag door aan het pastoraal team.

Aflezen van misintenties alleen op weekdagen
Het pastoraal team verdeelt de opgegeven misintenties over de Eucharistievieringen op weekdagen. Op die manier blijft het aantal misintenties per viering beperkt, terwijl toch alle misintenties worden afgelezen. Met het oog op een werkbare verdeling van de misintenties is het niet mogelijk om een misintentie voor een bepaalde weekdag op te geven.

Eucharistie op zondag
Tijdens de Eucharistieviering op zondag wordt in algemene zin gebeden voor de verzamelde intenties uit de Christoffelparochie, de Thomas a Kempisparochie en de Norbertusparochie (dus zonder alle intenties afzonderlijk te noemen). Bij de voorbeden worden alleen de namen genoemd van parochianen die in de afgelopen week zijn overleden in één van de drie parochies.

Met deze regeling hoopt het pastoraal team tegemoet te komen aan de wens van vele parochianen om hun gebedsintenties in het gemeenschappelijk gebed te mogen opnemen.

Reacties zijn gesloten.