Micha en India

In de context van India is het kastenstelsel oorzaak van structureel onrecht. Dalits zijn de onaanraakbaren – ca. 260 miljoen mensen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka. Zij worden het meeste getroffen door het kastenstelsel, dat een rigide vorm is van een maatschappelijke onderverdeling op grond van het onderscheid tussen rein en onrein. Door het kastensysteem zijn de Dalits sociaal gemarginaliseerd, politiek ondervertegenwoordigd, economisch uitgebuit en cultureel onderworpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond.

Bij de voorbereiding van de teksten hebben de ervaringen van de Dalits gediend als vindplaats voor theologische reflectie op de tekst uit de profeet Micha 6,6-8: “Wat kan ik de Heer aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.

Reacties zijn gesloten.