Mededelingen van het pastoraal team en de besturen van de parochies Thomas a Kempis, H. Christoffel en H. Norbertus.

Mededelingen van het pastoraal team en de besturen van de parochies Thomas a Kempis, H. Christoffel en H. Norbertus.

De mededelingen gaan over de benoeming van een nieuw lid van het pastoraal team en over het afscheid van pastor Evelien Reeuwijk.

Benoeming
De aartsbisschop heeft diaken André van Boven per 1 februari 2019 benoemd in onze drie samenwerkende parochies.
Het is verheugend dat zo kort na de mededeling dat pastor Evelien Reeuwijk ons gaat verlaten de ontstane vacature al weer ingevuld kan worden.
Diaken Van Boven is nu werkzaam in de parochie Sint Willibrordus in Zevenaar en omgeving.
Het pastoraal team en vertegenwoordigers van de drie besturen hebben inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe pastor. Het was een fijne kennismaking. We zijn blij met deze benoeming.
Op vrijdag 8 februari is de presentatieviering van diaken Van Boven. Uiteraard komen hierover nog nadere mededelingen.

Afscheidsviering
Pastor Evelien Reeuwijk verlaat ons per 1 januari 2019. De afscheidsviering van pastor Reeuwijk is op vrijdagavond 4 januari. Het afscheid is in de Buitenkerk in Kampen. De viering begint om 19.00 uur. U bent daar van harte voor uitgenodigd.

Reacties zijn gesloten.