Mededeling inzake doordeweekse vieringen en koffiebijeenkomsten

Datum:    24 juli 2020

Aan:          De locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep van onze geloofsgemeenschappen

Van: Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit:
pastoor Ton Huitink pastoraal team
Frédérique Molendijk Parochie H. Norbertus
Jeroen Goosen Parochie Thomas a Kempis
Theo Leferink Parochie H. Christoffel

Mededeling inzake doordeweekse vieringen en koffiebijeenkomsten

Beste allemaal,

Met alle maatregelen die we samen tot dusver getroffen hebben in onze geloofsgemeenschappen, hadden we de hoop dat het verder de goede kant op zou gaan in het terugdringen van het coronavirus en dat er nadere versoepelingen zouden kunnen volgen.

Helaas, was het maar waar.

Alom bereiken ons berichten dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen week weer fors is gestegen. De R die staat voor de besmettelijkheid van het virus, was afgelopen week 1,29. D.w.z. honderd coronapatiënten besmetten 129 nieuwe mensen. En de R ligt al een tijdje boven de 1, en dat betekent dat de ziekte niet afneemt, maar groeit.


Hoe graag we elkaar ook in de ons vertrouwde groepen weer zouden willen treffen, we zullen ons verstand er nu goed bij moeten houden en voorzichtig moeten blijven.

Hoezeer we hoopten ook met de doordeweekse vieringen voorzichtig weer te kunnen beginnen, zien we ons nu door de negatieve ontwikkeling toch genoodzaakt daar voorlopig vanaf te zien.

De zondagsvieringen gaan door aan de hand van de opgestelde protocollen en ook de dagelijkse viering vanuit de basiliek kan op de gebruikelijke wijze via Facebook of YouTube gevolgd worden.

Mochten er in jullie geloofsgemeenschap koffiebijeenkomsten worden gehouden, vraag je dan af of dit voldoende veilig gebeurt of dat hier mogelijk ook tijdelijk mee gestopt moet worden.

We hadden gehoopt jullie een positiever bericht te kunnen sturen, maar verhoogde voorzichtigheid blijkt op dit moment toch de beste remedie tegen het virus.

Gelukkig kunnen we via telefoon, kaart e.d. aandacht aan elkaar blijven besteden.

Veel sterkte met alles en houd de moed erin.

Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,

  • pastoorTon Huitink
  • Frédérique Molendijk
  • Jeroen Goosen
  • Theo Leferink

Reacties zijn gesloten.