Maria Visitatie (31 mei)

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Een ontroerend verhaal in het Evangelie van (Lucas 1, 39-47). Maria in verwachting van haar zoon Jezus, ontmoet haar nicht Elisabeth, die uitziet naar de geboorte van haar zoon Johannes die later de Doper genoemd wordt. Het is als het ware ook de eerste ontmoeting van Christus en Johannes. Nadat Maria door haar nicht is begroet, antwoordt Maria met het Magnificat

Reacties zijn gesloten.