Liedgroep

Liedgroep
Werkgroep Liedgroep

Doel van de werkgroep is dat het liedprogramma tijdig bekend is voor de vieringen.
Het belang daarvan is voor:

  • De voorgangers: dat zij bij de voorbereiding van de dienst kunnen inspelen op de teksten van de gekozen liederen.
  • Koor, cantorgroep en organist: dat zij weten welke muziek ze van huis uit mee moeten nemen en de tijd hebben om de liederen te kunnen repeteren/instuderen.
  • Beamergroep: dat zij bij het opstellen van de orde van dienst de teksten van de liederen kunnen projecteren zodat ze tijdens de dienst aan de kerkgangers kunnen worden getoond.

De liedgroep streeft bij het samenstellen van het programma:

  • liederen te kiezen die qua tekst dichtbij de lezing en/of het thema passen;
  • De liederen goed uitvoerbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare ondersteuning van zang en orgel/piano;
  • Dat er afwisseling is in zowel teksten als melodie;
  • Dat de liederen vernieuwend of uitdagend zijn voor de dirigent en het koor.

De liedgroep heeft eens in de 5 tot 6 weken overleg.
De invulling van de gezinsvieringen en de vieringen waarbij het Gelegenheidskoor ondersteuning verleent vallen niet onder de liedgroep.
Voor meer informatie kunt u het secretariaat benaderen: 0321-312456 of mail secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl