Nieuws Dronten

Verslag Kerstwandeling 2018

De kerstwandeling is inmiddels een begrip aan het worden. Ook dit jaar organiseerde de Ludgeruskerk samen met een aantal kerken op vrijdagavond 15 december de Kerstwandeling in het centrum van Dronten. Dit jaar luidde het thema: ‘ voortschrijdend licht’ en werd op enkele (kerk)locaties met onder meer zang, telkens een facet van het oude Kerstverhaal belicht.
Het startschot voor de wandeling werd om 18.00 uur gegeven bij kerkcentrum de Ark. Even voor zevenen arriveerde de aanzwellende groep van ruim 80 wandelaars met twee heuse schapen bij de met kerstversiering en vuurkorven verlichte Ludgeruskerk. Velen hadden een (kunst)lichtje bij zich. Zij werden welkom geheten door Marinus Huijsmans de voorzitter van de pastoraatsgroep. Ons eigen kinderkoor ‘het Ludgrut’, (de kinderen waren schitterend verkleed als engelen, herders, schapen en koningen), zong enthousiast een aantal kerstliedjes onder begeleiding van José Meijer. Net als in het afgelopen jaar kon iedereen na afloop zich te goed doen aan een warme pannenkoek met poedersuiker.
De wandeling werd rond 19.45 uur bij het winkelcentrum afgesloten met het zingen van bekende Kerstliederen onder begeleiding van de Harmonie ‘de Eendracht’ uit Dronten. Aansluitend was er in het kerkcentrum Open Hof een gezellige nazit.
Het mag nog een keer gezegd worden. Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie inzet! Het was wederom een succes!

IMG_6954 (Small)IMG_6964 (Small)IMG_6967 (Small)

Jos Fassaert en Marian Visser (Locatieraad Dronten)

Basiscatechese PKN-kerk Lelystad in Ludgeruskerk

Op zaterdagmiddag 10 november kreeg een groepje van 5 kinderen in de leeftijd van 9 jaar en hun 4 begeleiders van de PKN-kerk voor de duur van een uur een rondleiding in onze kerk. Dit bezoek maakte deel uit van hun twee jarige cursus basiscatechese. De begeleiders kozen voor onze kerk, gezien de overeenkomsten. Belangstelling leidt tot meer begrip en dat moeten we met twee handen beet pakken. Voor de kinderen was er een speciaal programma in elkaar gezet, waarin stil werd gestaan bij iedere ruimte en welke Bijbelse elementen hierin terug te vinden waren. Dat leidde tot leuke reacties. De bel, waarmee aangekondigd wordt dat de viering begint, kennen zij in hun kerk niet en natuurlijk moest elk kind deze even laten klingelen. Veel heilige getallen zijn in het gebouw verwerkt, waar wij doorgaans niet stil bij staan. Ook dat de architecten het elkaar kunnen ontmoeten in alle vertrekken centraal hebben gezet, was een aandachtspunt.
Na afloop kregen de kinderen een boekje mee, waarin het e.e.a. van hetgeen was verteld werd samengevat. In het midden was een puzzel (een woordzoeker) opgenomen bestaande uit woorden die in onze Ludgeruskerk zo vertrouwd zijn. Het werd een leerzaam uurtje voor beide kanten.
BezoekLudgeruskerk-PKN-10-11-2018
Marian Visser (namens PG/Locatieraad)

Gelegenheidskoor Ludgerus geloofsgemeenschap

Al 35 jaar lang levert ons koor een bijdrage aan onze parochie. We worden dan wel het gelegenheidskoor genoemd, maar het gaat wel over veel meer dan een “gelegenheid”. Het gaat over momenten in iemands leven waar verbinden zoals “trouwen” of verlaten zoals “rouwen” een grote rol speelt. Onze bijdrage met zang en muziek zijn daarbij een belangrijk moment in het verwerken en omgaan met heel persoonlijke emoties.

Kom eens luisteren op onze repetitiemiddag, (maandag 13.30) onder de enthousiaste leiding van onze dirigent en organist, waar we de liederen repeteren die passend zijn voor in de eucharistie, of de plechtigheid van een uitvaart of trouwdienst

Een gedicht wat ons samenbrengt;

Ik draag je, lieve medemens.
Ik draag je, met mijn tere kracht.
Ik draag je, als een onverwacht geschenk;
Een kleurrijk wonder in een grijze stad.

Ik draag je, lieve medemens.
Ik draag je, zoals ik mezelf gedragen weet,
door zoveel andere mensen.
Ik draag jou, een beetje zoals God ons allen draagt.

 

Gelegenheidskoor

Poolse gezinnen

Begin april zijn op de basisscholen brieven namens de Ludgeruskerk gegeven aan kinderen waarvan de ouders van Poolse afkomst zijn. In deze brief, opgesteld in de Poolse taal, worden de gezinnen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in de Ludgeruskerk. Wij als PG en LR hopen dat een persoonlijke benadering aan het adres van deze hardwerkende Drontenaren een positieve reactie tot gevolg zal hebben. Mocht u een Pools gezin in uw buurt kennen, dat niet kerkt in onze kerk, maar ook geen kinderen heeft op de basisschool, zou u dan een enveloppe met uitnodiging bij het secretariaat willen ophalen en deze persoonlijk willen overhandigen?

Voor inzage wat betreft de inhoud van de brief, deze hangt in het Pools en Nederlands aan het prikbord in de ontmoetingsruimte. Hartelijk dank voor de moeite. Marian Visser (LR)