Nieuws Dronten

Gelegenheidskoor Ludgerus geloofsgemeenschap

Al 35 jaar lang levert ons koor een bijdrage aan onze parochie. We worden dan wel het gelegenheidskoor genoemd, maar het gaat wel over veel meer dan een “gelegenheid”. Het gaat over momenten in iemands leven waar verbinden zoals “trouwen” of verlaten zoals “rouwen” een grote rol speelt. Onze bijdrage met zang en muziek zijn daarbij een belangrijk moment in het verwerken en omgaan met heel persoonlijke emoties.

Kom eens luisteren op onze repetitiemiddag, (maandag 13.30) onder de enthousiaste leiding van onze dirigent en organist, waar we de liederen repeteren die passend zijn voor in de eucharistie, of de plechtigheid van een uitvaart of trouwdienst

Een gedicht wat ons samenbrengt;

Ik draag je, lieve medemens.
Ik draag je, met mijn tere kracht.
Ik draag je, als een onverwacht geschenk;
Een kleurrijk wonder in een grijze stad.

Ik draag je, lieve medemens.
Ik draag je, zoals ik mezelf gedragen weet,
door zoveel andere mensen.
Ik draag jou, een beetje zoals God ons allen draagt.

 

Gelegenheidskoor

Poolse gezinnen

Begin april zijn op de basisscholen brieven namens de Ludgeruskerk gegeven aan kinderen waarvan de ouders van Poolse afkomst zijn. In deze brief, opgesteld in de Poolse taal, worden de gezinnen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in de Ludgeruskerk. Wij als PG en LR hopen dat een persoonlijke benadering aan het adres van deze hardwerkende Drontenaren een positieve reactie tot gevolg zal hebben. Mocht u een Pools gezin in uw buurt kennen, dat niet kerkt in onze kerk, maar ook geen kinderen heeft op de basisschool, zou u dan een enveloppe met uitnodiging bij het secretariaat willen ophalen en deze persoonlijk willen overhandigen?

Voor inzage wat betreft de inhoud van de brief, deze hangt in het Pools en Nederlands aan het prikbord in de ontmoetingsruimte. Hartelijk dank voor de moeite. Marian Visser (LR)

Actie Kerkbalans Dronten

Aktie kerkbalans 2018 Dronten

Resultaat Actie Kerkbalans Dronten 2018

Kerkbalans (per 29-7-2018)

Hieronder vindt u de Financiële verantwoording van 2017 en het Formulier kerkbalans voor ondertekening.

Daarnaast is het mogelijk om een periodieke gift te doen die volledig aftrekbaar is voor de belasting: Overeenkomst periodieke gift

U kunt ook het formulier online invullen. Leest u daarvoor onderstaande tekst alvorens het bedrag in te vullen.

Ondergetekende, zegt door het invullen en versturen een bijdrage toe aan de Geloofsgemeenschap H. Ludgerus te Dronten, inzake de Actie Kerkbalans 2018. U kunt aangeven hoe u dit wilt doen en hoeveel .

Wilt u altijd een bedrag invullen, ook als dit hetzelfde is als vorig jaar! De kosten voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap stijgen ieder jaar, misschien kunt u met uw bijdrage hier rekening mee houden. Uw bijdrage komt ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap in Dronten.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (optioneel) (maar indien ingevuld ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Bedrag in euro(verplicht)

IBAN-Rekeningnummer (verplicht)(graag invullen zoals het voorbeeld)

Kies uw gewenste betaalwijze (verplicht)

rekeningnummer NL46RABO0112500021 t.n.v. Geloofgemeenschap H. Ludgerus te Dronten.

Vragen en opmerkingen (optioneel)


Door het zetten van het vinkje gaat u akkoord met uw gedane toezegging

Aanvullend kunt u contact opnemen met een afzonderlijke budgethouder van uw geloofsgemeenschap.

Budgethouder

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Liedgroep

Werkgroep Liedgroep

Doel van de werkgroep is dat tijdig het liedprogramma voor de vieringen bekend zijn.

Het belang daarvan is voor:

De voorgangers: dat deze bij de voorbereiding van de dienst kunnen inspelen op de teksten van de gekozen liederen.

Koor, cantorgroep, cantor en organist:

dat deze de tijd hebben om de liederen te kunnen instuderen of repeteren.
dat deze weten welke liederen (de muziek) van huis uit mee dient te worden genomen.

Koster en kerkgangers: het liedprogramma wordt door de koster op het bord in de kerk geplaatst zodat de kerkgangers zien welke liederen er achtereenvolgens worden gezongen.

De liedgroep streeft bij het samenstellen van het programma:

liederen te kiezen die qua tekst dichtbij de lezing en of thema passen;
goed uitvoerbaar zijn waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare ondersteuning van zang en orgel;
afwisseling in zowel teksten als melodie;
vernieuwend of een uitdaging zijn voor het koor.

De liedgroep komt eens in de 4 tot 5 weken bijeen. De gezinsvieringen en de vieringen waarbij het gelegenheidkoor ondersteuning verleent vallen niet onder de liedgroep. Voor de bijzondere vieringen (zoals Pasen) wordt door de liedgroep suggesties aan de doegroep gegeven.

Meer informatie bij het secretariaat: 0321 312456 of mail secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

Geschiedenis

Hieronder vind u artikelen, documenten en foto’s over de geschiedenis van de Ludgerusgeloofsgemeenschap in Dronten. Lees verder