Kruisdagen (6, 7 en 8 mei)

De Kruisdagen zijn in de katholieke kerk de maandag, dinsdag en woensdag voorafgaand aan Hemelvaartsdag. Het zijn dagen, waarop met gebed en met de litanie van alle heiligen om Gods zegen wordt gevraagd over de vruchten der aarde en over het gelovige volk. Het is een oud gebruik, dat teruggaat tot in de vijfde eeuw, om op de Kruisdagen bidprocessies te houden. De Nederlandse benaming Kruisdagen komt van de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door velden en akkers, waarbij de priester een kruis meedraagt.

In kerken uit de Reformatie heeft de Biddag voor Gewas en Arbeid, dezelfde bedoeling als de Kruisdagen.

Reacties zijn gesloten.