Kerkbalans 2018 en 2019

Het is weer januari en dan komen we als alle jaren bij u thuis langs voor de actie Kerkbalans. We hopen dat u ruimhartig uw toezegging wilt doen. Daarmee steunt u ons werk en houden we het pastoraat veelomvattend en de Petruskerk in conditie.

Onze inkomsten bestaan uit de opbrengst van Kerkbalans en collectes. Verheugend is dat we in 2018 in totaal iets meer hebben binnengekregen dan het jaar ervoor. Het is weliswaar een erg geringe verhoging van minder dan 0,1% (van 110.228 naar 110.300 euro), maar het is gelukkig geen achteruitgang. Na de tamelijk grote sprong van 2016 naar 2017 zetten we opwaartse trend dus een klein beetje verder door. Hopelijk zijn we in staat om in het komende jaar een grotere stap omhoog te doen.

Per onderdeel is wat nog meer te zien. De actie Kerkbalans 2018 zelf was helaas ongeveer 1.200 euro lager dan in 2017. En dat terwijl in 2017 we een belangrijk deel van de teruggang uit de jaren ervoor, teniet hebben gedaan. Die opwaartse trend hebben we dus niet vast kunnen houden. Hopelijk gaat dat met actie die nu voor de deur staat de lijn weer omhoog.

De collectes tijdens de vieringen geven een ander, positiever beeld. De opbrengst voor eigen kerk blijft op het niveau van vorig jaar en dat is t.o.v. diverse jaren ervoor best goed. Nog mooier is evenwel de ontwikkeling in de opbrengst voor derden. Dat zijn collectes voor diverse goede doelen die wij afdragen aan derden. Zoals de Vastenactie voor het project op Sri Lanka, of de collectes tijdens de evenementen in het kader van 50 jaar Pax Christi, waar o.a. de rommelmarkt deel van uitmaakte. En zo zijn er nog een aantal door het jaar heen geweest. Die collectes komen uit op een totaal dat in de recente jaren nog niet zo hoog is geweest.

Al met al zijn de inkomsten voor ons zelf (Kerkbalans en collectes eigen kerk) met 1.245 euro gedaald, maar de collectes voor derden met nagenoeg evenveel gestegen. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor steun.

Namens de Locatieraad, Hans Luiten

KB1819opbr

KB1819coll

Reacties zijn gesloten.