Jaarthema Woorden en daden

Tekst bij jaarthema

Woorden en daden

Woorden en daden

Het vieren van ons geloof in de Ene en Eeuwige. Het vieren en leren
dat Hij/Zij leeft met ons, onder ons, in ons…

Het spreken met elkaar over wat ons beweegt, verbindt. Het in
gesprek gaan over wat ons drijft en
waarom wij bepaalde keuzes maken…

Het horen en zien van eenzaamheid, honger, onrecht, verdriet..,
Het bewogen raken en in beweging komen…

Drie vlakken niet los van elkaar te zien. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden als een drievoudige knoop.

Alle delen zijn aan elkaar gelijk. Wanneer een deel losraakt van het
geheel valt ook het andere uit elkaar.
Tezamen vormen zij de gemeenschap die wij willen, hopen te zijn.