Intreden in het mysterie

Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.

Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie,
tastend en zoekend,
vragend en bedelend om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen in duizend dingen van elke dag.

Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.

Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.

Geloven is zich laten opnemen in een nieuwe, diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.

Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen.
Het is een sterke vorm van liefhebben.

Phil Bosmans

Reacties zijn gesloten.