IJsheiligen (11 – 15 mei)

Met ‘IJsheiligen’ bedoelt men een aantal heiligen van wie de kerkelijke feestdagen vallen van 11 tot 15 mei: Mamertus, Pancratius, Servatius van Maastricht, Bonifatius van Tarsus en Sophia van Rome. Qua data kunnen Kruisdagen en IJsheiligen ten dele samenvallen. Er zijn streken waar men Mamertus niet meerekent; op andere plaatsen mag Sophia niet meedoen en soms laat men Bonifatius weg (let wel: het gaat hier niet om de Bonifatius, die in 754 in Dokkum werd vermoord, maar om een martelaar van enkele eeuwen eerder).

De benaming IJsheiligen stamt uit het volksweerkunde: volgens sommigen zou na deze dagen geen nachtvorst meer optreden, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat op die dagen juist een verhoogde kans op nachtvorst bestaat. Wetenschappelijk gezien zijn beide opvattingen onhoudbaar. Het is wel zo, dat na half mei de kans op nachtvorst aanzienlijk afneemt. Half mei zijn veel gewassen en vruchtbomen kwetsbaar en is nachtvorst schadelijk

Reacties zijn gesloten.