HiP ook actief in Lelystad

HIPHiP ook actief in Lelystad Sinds 2005 biedt Stichting HiP (Hulp in Praktijk) aan kerken een instrument om diaconaal actief te zijn in de lokale samenleving en zo ook als kerk meer zichtbaar te zijn in de samenleving. HiP brengt mensen samen. Mensen, die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen uit de kerken, die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag. Vanaf 2010 is HiP ook actief in Lelystad vanuit de volgende deelnemende kerken: Rooms-katholieke Parochie, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Protestantse Gemeente Lelystad, Hervormde Gemeente Lelystad, Christelijke Gerformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk. Vanuit deze kerken zijn ca. 65 vrijwilligers actief om hulpvragen in Lelystad te beantwoorden. In onze parochie was na het vertrek van pastor Janine Vermeulen geen contactpersoon meer voor HiP, maar vorig jaar heeft Ben ten Hag, zelf actief bij HiP, deze taak op zich genomen. Per jaar worden in Lelystad ca. 100 nieuwe hulpvragen gematcht. Dit matchen gebeurde tot nu toe vanuit Veenendaal via een landelijk georganiseerde helpdesk.
Naar lokale helpdesk De laatste jaren is de uitvoer van de activiteiten overgenomen door lokale helpdesks met een lokaal telefoonnummer. Het verhoogt de betrokkenheid van vrijwilligers en hulpvragers nemen makkelijker contact op. Ook binnen HiP Lelystad bestond de behoefte om te lokaliseren. Met de lokalisering kom je dichter bij mensen. Je kunt de hulpvraag beter beoordelen en de hulpbieder beter ondersteunen. De andere lokale welzijnsorganisaties kunnen bovendien ook meer en makkelijker contact leggen. Een ander voordeel is dat de ontvangen subsidies en giften lokaal besteed kunnen worden aan doeleinden, waar plaatselijk het meest behoefte aan is.
HIP2HiP bij IDO ondergebracht: Inloophuis Open Haven In Lelystad is reeds jarenlang een uitstekend functionerend diaconaal overleg: het IDO. Het IDO is een vrijwilligersorganisatie, die namens negen kerken in Lelystad zich vooral wil inzetten voor hen, die elders geen hulp (meer) kunnen vinden. Daaraan werken 210 IDO-vrijwilligers in twee in- loophuizen (Waterwijk en Open Haven), de schuldhulpverlening (ISL) en de voedselbank (De Korenaar). Na overleg met de plaatselijke kerken is besloten per 1 februari 2014 HiP Lelystad als extra werk-veld aan het IDO toe te voegen. IDO en HiP zijn ervan overtuigd elkaar te kunnen versterken bij het helpen van hen, die geen helper hebben.  

Hulpvragers van IDO komen veelal op de IDOlokaties, waardoor het voor het IDO nog wel eens moeilijk is om achter de voordeur te komen. HiP-hulpbieders komen juist bij de mensen thuis en zien vaak dat er meer hulp nodig is dan alleen maar praktische hulp.Door deze twee hulpinstanties te bundelen, hebben wij de overtuiging dat er een kruisbestuiving zal plaatsvinden, waarbij hulpbieders doorverwijzen naar de andere IDO-organisaties en waarbij mensen aan de rand van de samenleving, die geen sociaal netwerk hebben, nog beter geholpen kunnen worden. Vanaf 1 februari is HiP Lelystad dan ook gevestigd in inloophuis Open Haven, Fjord 155 8224 DJ Lelystad en kunnen hulpvragers bellen met het lokale telefoonnummer 0320 – 2804 00 of zich aanmelden via de site stichtinghip.nl. Coördinator Marja van der Koelen zal de helpdesk bemensen en de matches tot stand brengen; zij zal tevens de nieuwe plaatscoördinator worden voor HiP. Wilt u ook HiP-aanbieder worden, dan kunt u zich aanmelden bij Marja van der Koelen of via de website stichtinghip.nl. Voor meer informatie:  Jelte Post 

HIP3

Reacties zijn gesloten.