Het Geel-Witte Boekje: Eerste hulp bij katholieke begrippen

De rooms-katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen een heel eigen taalgebruik en woordenschat ontwikkeld. Langzaam maar zeker verdwijnt de kennis van deze woordenschat uit onze cultuur. De media (kranten, televisie, internet) zijn een goede graadmeter hiervoor: steeds vaker worden katholieke begrippen fout gebruikt of in een verkeerde context geplaatst. Het Geel-Witte Boekje wil journalisten helpen ‘katholieke blunders’ te voorkomen. Voor hen en voor allen die geïnteresseerd zijn in het rooms-katholieke geloofsleven is dit boekje samengesteld.

Aalmoezenier

Priester, diaken of pastoraal werk(st)er belast met het pastoraat voor speciale sectoren of groepen, zoals het leger, gevangenissen, ziekenhuizen, de binnenscheepvaart, woonwagenbewoners, Sinti en Roma, kermissen en luchthavens. Oorspronkelijk was de aalmoezenier een priester die geld of goederen (‘aalmoezen’) aan de armen verstrekte als uiting van liefdadigheid.

Zielemis

Mis ter nagedachtenis van een gestorven gelovige.

 

Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest
Het Geel-Witte Boekje
Eerste hulp bij katholieke begrippen

Een uitgave van
Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk.
ISBN 9 78-90-8972-046-7
144 pagina’s
Bestellen: info@berneboek.com
0413-291394

Reacties zijn gesloten.