Hervatting vieringen in de Petruskerk

Hervatting vieringen in de Petruskerk

Na 1 juli zal er weer elke zondag een viering zijn in de Petruskerk. U bent daarbij van harte welkom. De eerste viering zal zijn een gebedsviering op zondag 5 juli om 11.00 uur. Een week later, op zondag 12 juli ook om 11.00 uur, zal er een eucharistieviering zijn. Het vieringenrooster voor de periode daarna tot en met september is te vinden in de komende Oversteek en ook op de website van de Norbertusparochie: www.parochienorbertus.nl

Natuurlijk gelden de Corona beperkingen:

 1. u en uw huisgenoten mogen geen symptomen hebben die zouden kunnen wijzen op corona-besmetting,
 2. aanmelding vooraf,
 3. alle hygiëne maatregelen,
 4. anderhalve meter afstand bewaren.

Als u naar de viering wilt komen dient u zich aan te melden. Opgave kan per telefoon of per email aan het secretariaat van de Pax Christi geloofsgemeenschap.

Telefoon: 0320-250010 op maandag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Latere aanmeldingen kunnen niet meer geaccepteerd worden.

E-mail: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl.

Bij het opgeven dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 • aantal personen uit eenzelfde huisgezin,
 • naam of namen,
 • e-mailadres (indien beschikbaar),
 • telefoonnummer,
 • eventueel uw intenties,
 • eventueel behoefte aan de ringleiding.
 • bij het opgeven van deelname moet u bevestigen dat u en uw huisgenoten onderstaande klachten NIET hebben.


Mocht na het opgeven van deelname een van bovenstaande klachten alsnog optreden, geef dat dan door aan het secretariaat. Dan maakt u weer ruimte vrij voor iemand anders.

Het tijdstip van opgeven en het aantal beschikbare plaatsen in de kerkzaal is bepalend of u mag deelnemen. Van het secretariaat krijgt u een bevestiging, zonder bevestiging krijgt u geen toegang.

Regels om de viering goed te laten verlopen

Bij de ingang wordt u welkom geheten en wordt gevraagd of u klachten heeft. Uw naam wordt gecontroleerd aan de hand van de reserveringslijst.

Daarna eerst uw handen ontsmetten; benodigdheden staan klaar.

Vervolgens kunt u uw collectegift doen in de collecte mandjes; liefst digitaal (GIVT).U kunt geen gebruik maken van de garderobe.

U kunt geen gebruik maken van het toilet.

In de hal, voorzaal en in de kerkzaal zijn looplijnen aangebracht op de grond. Houdt u zich daaraan. Houdt ook altijd anderhalve meter afstand.

Vanwege de anderhalve meter maatregel is het aantal zitplaatsen beperkt. Daarom is de indeling in de kerk veranderd. Er is nu een middenpad in plaats van de twee gangpaden en de rijen zijn op anderhalve meter geplaatst. Tussen twee personen (of groepen uit één huisgezin) moeten telkens drie stoelen worden vrijgehouden.

Vanaf het altaar gezien de rijen opvullen. Begeleiders in oranje hesjes zullen u hierbij aanwijzingen geven.

U mag hardop meebidden, maar meezingen is niet toegestaan.

Het ontvangen van de communie gaat rij voor rij. Ook als u de communie niet wil ontvangen loopt u toch mee en geeft dat aan de voorganger aan.

Bij het uitgaan van de viering gaan eerst de achterste rijen. Er is geen koffiedrinken.

Indien u een kaarsje wilt opsteken kan dat in de Mariakapel. In de Mariakapel mogen maximaal 2 personen tegelijk. Wacht tot de voorgaande de kapel heeft verlaten.

Volg altijd de aanwijzingen op van de begeleiders.

Helaas maken deze regels het niet aangenamer. Desondanks wensen wij u een vruchtbare viering.

De Pastoraatsgroep en Locatieraad

Pax Christi geloofsgemeenschap

Reacties zijn gesloten.