Goede Vrijdag, vasten- en onthoudingsdag

Goede Vrijdag is in onze kerk een dag van verplicht vasten en onthouding; de precieze invulling van de vasten, boete en onthouding bepalen de gelovigen zelf. Aan de plicht tot vasten en onthouding kan worden voldaan door zich in eten en drinken, in snoep en snacks, in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten, die gebrek lijden. Er zijn ook gelovigen, die de TV uit laten of minder of niet internetten, Het is passend, dat men zich meer dan anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toeleg het Woord van God leest.

 

Reacties zijn gesloten.