GIFTEN – Hoe doe je dat?

anbiGeeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Er zijn twee soorten giften: gewone en periodieke giften. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

VOORWAARDEN voor het aftrekken van periodieke giften Uw gift is een periodieke gift als: • u de gift hebt laten vastleggen

  • u regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging, die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal VIJF jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI/vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

LET OP! Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging, waaraan u de gift doet. Neemt u in de akte op, dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Mag u uw gift aftrekken?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), culturele ANBI of aan een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Periodieke giften vanaf 2014
Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op twee manieren vastleggen, namelijk bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging.

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel?
Wij hebben een aantal voorbeeldformulieren gemaakt, die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Reacties zijn gesloten.