Gebed om de vrede

Eeuwige God van vrede en barmhartigheid,
U hebt ons geschapen naar Uw beeld en gelijkenis.

Uw vrede en barmhartigheid in deze wereld
wordt opnieuw met voeten getreden.

Met groot vertrouwen en vol hoop
brengen wij onze zorgen en verdriet bij U
vanwege het oorlogsgeweld in het heilig land;
het land waar Uw Zoon en onze Heer
de wereld heeft laten zien en horen
wat ware vrede en barmhartigheid vermag.

Wij bidden U, wil toch horen onze smeekbede
om duurzame vrede in en rond Israël,
maar ook in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden.

Ontvang in Uw liefde
allen die door het oorlogsgeweld zijn omgekomen
en schenkt troost aan allen die nu moeten leven met verdriet om het gemis van een dierbare.
Zend uw Geest van inzicht en wijsheid
over de leiders van de volken,
dat een einde komt aan oorlog en geweld.

Heer, verhoor ons gebed.

Reacties zijn gesloten.