Organisatie

Ledenadministratie

Om een goede ledenadministratie te voeren is het van belang, dat u wijzigingen doorgeeft, zoals verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden en andere gebeurtenis-sen. Bent u in de gemeente Nunspeet of Elburg komen wonen, dan is er de mogelijkheid, dat medeparochi-anen u wegwijs maken in de geloofsgemeenschap van de H. Franciscus van Assisië en in de H. Norbertus-parochie. U kunt voor dat alles contact opnemen met de heer T.J. Jongman, via het contactformulier.

Locatieraad

De geloofsgemeenschap H. Franciscus van Assisië is één van de zes geloofsgemeenschappen van de H. Norbertusparochie, die zich uitstrekt over Oostelijk Flevoland en het noordwestelijk deel van de Veluwe. De plaatselijke geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatsgroep.

De locatieraad behartigt aangelegenheden, die te maken hebben met geld, gebouwen en goederen van de geloofsgemeenschap. Bestuurlijk gezien, heeft de locatieraad een nauwe band met het parochiebestuur. De voorzittersfunctie is ingevuld door H. Bindels en Maarten van Eijck is de penningmeester.

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep behartigt aangelegenheden op het terrein van de liturgie, de catechese, de gemeen-schapsopbouw en de diaconie. De pastoraatsgroep doet haar werk vooral in overleg en afstemming met het pastorale team (pastoor en pastorale werkers).  De pastoraatsgroep bestaat uit Truus Bus, Arie van den Berg, Hein Smale en Bert de Jong.

Locatieraad en pastoraatsgroep overleggen over het in de geloofsgemeenschap te voeren beleid.